چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال d-d = ………….. برخورد غیرفعال کننده = ………….. غیرفعالسازی = ………….. غیرفعال کننده ها = ………….. هواگیری = ………….. قیرگیری = ………….. روغن روانکاری = ………….. معادله دوبروی = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

آنتوسیانین

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: مفهوم کلمه آنتوسیانین (Anthocyanin) = ………….. نوع ترکیب و ساختار آنتوسیانین = ………….. نوع اهمیت آنتوسیانین ها = ………….. تعداد آنتوسیانین های شناسایی شده در منابع مختلف گیاهی = ………….. حلالیت آنتوسیانین در آب = ………….. مکان قرار داشتن آنتوسیانین در بسیاری از …

بیشتر بخوانید

فراوانی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فراوان ترین عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. عناصر کمیاب گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. عنصر فوق العاده کمیاب در گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. کمیاب‌ترین عنصر در روی زمین بعد از اَستاتین (At) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

قابلیت چکش خواری و شکنندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: چگونگی چکش خواری فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف چکش خواری (Malleability) = ………….. چگونگی شکنندگی فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف شکنندگی (Brittleness) = ………….. مفهوم سختی کمتر یک فلز = ………….. مفهوم سختی بیشتر یک فلز = …

بیشتر بخوانید

اسید چرب سیس و ترانس

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف اسید چرب غیراشباع  (Unsaturated) = ………….. انواع اسید چرب غیراشباع = ………….. فرم ایزومری اسید چرب غیراشباع = ………….. نوع اسید چرب غیراشباع موجود در طبیعت و بدن انسان = ………….. نوع اسید چرب غیرعادی ناشناخته = ………….. نوع اسیدهای چرب ضروری …

بیشتر بخوانید