جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

دانستنی های ۴

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: سری های بالمر (Balmer series) = ………….. سری های کشف شده در طیف هیدروژن = ………….. طیف نواری = ………….. مشتق های کاکودیل = ………….. کاداورین (Cadaverine) = ………….. کادمیم = ………….. شیمیِ کادمیم = ………….. تراز اکسایش پایدار کادمیم = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ …

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۳

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: بازسازی پیوند یا تشکیل پیوند از پشت (back bonding) = ………….. بادِلِیت = ………….. باکِلیت = ………….. پودر نانوایی = ………….. کاربرد دیمرکاپرول (dimercaprol) یا دی تیوگلیسرول = ………….. مقدار دقت ترازوهای آزمایشگاه = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

دلیل ترشی چای گل بامیه

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: طعم چای گل بامیه = ………….. نوع ترکیبات موجود در چای گل بامیه = ………….. تعریف آنتی اکسیدان‌ ها = ………….. یکی از مهم ترین و شناخته شده‌ ترین خواص چای گل بامیه = ………….. دلیل ترشی چای ترش = ………….. بهترین خواص چای …

بیشتر بخوانید

الاجیک اسید موجود در گل محمدی

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: فرمول شیمیایی و ساختار الاجیک اسید (Ellagic acid) = ………….. خواص درمانی الاجیک اسید = ………….. تعریف آنتی اکسیدان‌ ها = ………….. منابع وجود الاجیک اسید در طبیعت = ………….. نوع ترکیبات مٶثر در تعمیر آسیب ‌های سلولی بدن توسط گل محمدی = …

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۲

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: دمای مطلق = ………….. رابطه دمای کلوین و سانتیگراد = ………….. مفهوم دمای صفر کلوین = ………….. جذب سنج = ………….. مفهوم ضریب جذب یک گاز = ………….. ستون جذب = ………….. تابش نور بر سطح شفاف = ………….. تابش نور بر سطح …

بیشتر بخوانید