پیدایش شیمی جدید

جــــــــــزوه‌ی شیمی / 12 صفحه شـــــرحِ: فنون عملی نظریه‌های یونانی کیمیاگری فلوژیستون شیمی جدید دانلــــــــــود (با خرید اشتراک برس به فایل!)

Read More »

علم شیمی

جــــــــــزوه‌ی شیمی / 4 صفحه شـــــرحِ: علم شیمی طبقه‌بندی علم شیمی شیمی آلی و شیمی معدنی شیمی فیزیک و شیمی تجزیه زیست شیمی دانلــــــــــود (با خرید اشتراک برس به فایل!)

Read More »

فرکانس پرتوی بین گاما و فرابنفش

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی آلومینوسیلیکات‌های (Si, Al)nO2n… ؟ دلیل تولید الکل از قند… ؟ قند چوب… ؟ تکنیکی قوی برای مطالعه‌ی ساختار بلورها… ؟ اربیتال‌های نامستقر در نظریه‌ی LCAO… ؟ یک کمپلکسِ л-اتیلن… ؟ الکلِ درجه‌ی سه… ؟ نوعی برهم‌کنش بین مولکول‌های قطبی… ؟ نظریه‌ی متمرکز بر اثرات پیوندی در مولکول… …

Read More »

یون موجود در محلول آبیِ اسیدها

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی انواع نانولوله‌های کربنی… ؟ میزان سمّیت هیدرازین… ؟ نوعی خاصیت نورتابی… ؟ دلیل تشکیل پیوند… ؟ سطح انرژیِ ناپایدار… ؟ اتانولِ نسل دوم… ؟ نوع اتم‌های آنیونِ تک اتمی… ؟ کانی اصلیِ تولید زیرکونیم Zr… ؟ نتیجه‌ی کاهش چگالی e بین دو هسته… ؟ کاربردهای اتانول… ؟ …

Read More »

واکنش‌دهنده‌ترین فلز نجیب

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی آزمونی در تعیین ساختار ترکیب آلی… ؟ مکان قرارگیریِ الکترون‌ها در اربیتال مولکولی… ؟ اسید معدنی در نقش کاتالیزور… ؟ محصولِ واکنش ZnO و H2SO4… ؟ سطح انرژیِ پایدار… ؟ ترکیب دیواره‌ی داخلیِ TV… ؟ نوع طبقه‌ی آلکن‌ها توسط انحلال‌پذیری… ؟ آرایشی مهم و متدوال در مولکول‌ها… …

Read More »