دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. نوع ترکیب سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. علامت اختصاری سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. نام تجاری سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. فرمول شیمیایی سدیم لوریل اتر سولفات …

بیشتر بخوانید

فوق مزدوج شدن

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف فوق مزدوج شدن (Hyperconjugation) = ………….. دلیل ایجاد مزدوج شدن یا رزونانس = ………….. توجیه اثر القایی گروه آلکیل مانند کاتیون اتیل = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

مقایسه پایداری چند نمونه کاتیون آلی

مطالب گفته شده در این نکته : مقایسه پایداری کاتیون اتیل با کاتیون اتیل فلوئورید و دلیل آن = ………….. مقایسه پایداری کاتیون ۱-آدامانتیل با کاتیون ۳-سیانو آدامانتیل = ………….. مقایسه پایداری کاتیون بنزیلی با کاتیون متیل = ………….. مقایسه پایداری کاتیون متوکسی متیل با کاتیون متیل = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ …

بیشتر بخوانید

عوامل پایدارکننده کربوکاتیون

مطالب گفته شده در این نکته : عوامل پایدارکننده ی کربوکاتیون = ………….. انواع اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = ………….. نقش اثر حلال بر روی پایداری کربوکاتیون ها در محلول و دلیل آن = ………….. نقش اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = ………….. نقش اثر فضایی در پایداری کربوکاتیون = …

بیشتر بخوانید