شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی تشکیل نیروی کیسوم = ………….. اساس میزان قدرت برهم کنش های دوقطبی-دوقطبی = ………….. نتیجه فاصله بین مولکول‌ های قطبی = ………….. نوع پیوند کووالانسی تشکیل شده میان دو عنصر مختلف = ………….. تعریف ممان …

بیشتر بخوانید

حالت پلاسما

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: تعریف حالت پلاسما = ………….. مفهوم واژه پلاسما (نوع خاص گاز) = ………….. شرایط الکترون ها در حالت پلاسما = ………….. مقایسه ویژگی های ماده در حالت پلاسما و حالت اتمی آن = ………….. کاشف حالت چهارم ماده و شرایط کشف آن = …

بیشتر بخوانید

عنصر شیمیایی هلیم

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: عدد اتمی هلیم در جدول تناوبی = ………….. وزن اتمی هلیم = ………….. نام لاتین = ………….. نام انگلیسی = ………….. نوع عنصر هلیم = ………….. حالت فیزیکی هلیم = ………….. حالت شیمیایی هلیم = ………….. حالت فیزیکی هلیم در خارج از کره …

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۷

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع فلزات بکار رفته در آلیاژ طلا (Au) = ………….. دلیل درخشش طلای سفید = ………….. مفهوم AAS = ………….. فراوان ترین عنصر در جهان = ………….. سبک ترین عنصر در جهان = ………….. ساده ترین عنصر شناخته شده در دانش نظری = …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های قوی بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: انواع برهم کنش های قوی بین مولکولی (Intermolecular) = ………….. تعریف پیوند کووالانسی = ………….. چگونگی تشکیل پیوند کووالانسی = ………….. تعریف پیوند یونی = ………….. چگونگی تشکیل پیوند یونی = ………….. تعریف پیوند فلزی  = ………….. چگونگی تشکیل پیوند فلزی = ………….. …

بیشتر بخوانید