شکل کریستالی عنصر کربن

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال تشخیص سیستمی با اندازه گیری آنتالپی ترکیبی با فرمول C4H4O اسیدِ CH3(CH2)16COOH استرهایی از گلیسرول و اسیدهای چرب نتیجه وجود هترواتم در ترکیب حلقه بنزن با دو N در موقعیت پارا شیشه ای با درصد بالایی از SiO2 جزء اصلیِ اسید رزینی محاسباتی بر اساس معادله موجیِ …

Read More »

نمک مؤثر در پاک کنندگی شوینده

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال میزان استحکام کششیِ پلی اتیلن سبک میزان رسانایی الکتریکی شبه فلزات نام دیگر پوزیترون عنصرهای سنگین در ستاره ها الکل معمولیِ تبدیل شده به ژل گاز تولید شده در واکنش هسته ای زمین کم واکنش پذیرترین گاز نجیب مفهوم اِکا مجموعه های گازی در تراکم H و …

Read More »

عناصری در لامپ چراغ جلوی خودرو

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال قطبی ترین ترکیبات آلی الگوی ژانت در چیدن عناصر گروه اترها در انحلال پذیری علمِ مطالعه اصول فیزیکی مبنای تفسیر استوکیومتریِ معادله شیمیایی کاربرد رادیوایزوتوپِ 99Tc قاعده کلی در پُرشدن زیر لایه ها از الکترون الکلِ غلات گاز نجیبِ مهم در هوای پاک عمده گازها در معده …

Read More »

ابزار دقیق تشخیص آروماتیک

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال عامل مؤثر در پایداری ایزوتوپ ترکیبی با فرمول CO(NH2)2 انرژی لازمِ ذوب صدها میلیون تُن فولاد فرآیند تغییر ماده ای از فاز گاز به جامد هسته هایی با نسبتِ>1.5 ، n به p بخش آب گریزِ صابون جامدی شکل پذیر از گروه 14 پیشنهاد دهنده واژه فوتون …

Read More »

انواع اصلی پیوند شیمیایی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال یک روش تشخیصِ سیستم آروماتیک اولین قند مصنوعی اسید چربِ امگا-9 غیراشباع عامل کاهنده بسیار قوی مفهوم PFC شیشه حاصل از سرد شدنِ سیلیس مذاب مهمترین ذرات زیراتمی اکسید کننده قوی با فرمول MnO4– آب خالصِ فاقد یون بخش خوردگیِ اسید حلالیتِ اسیدهای معمولی معدنی در آب …

Read More »