انواع اصلی پیوند شیمیایی

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال یک روش تشخیصِ سیستم آروماتیک اولین قند مصنوعی اسید چربِ امگا-9 غیراشباع عامل کاهنده بسیار قوی مفهوم PFC شیشه حاصل از سرد شدنِ سیلیس مذاب مهمترین ذرات زیراتمی اکسید کننده قوی با فرمول MnO4– آب خالصِ فاقد یون بخش خوردگیِ اسید حلالیتِ اسیدهای معمولی معدنی در آب …

Read More »

ترکیبات سطح ماه

تحقیقـــــات علمی/متن ماه از چه ساخته شده؟ ماه به احتمال زیاد یک هسته بسیار کوچک دارد که احتمالاً اغلب این هسته از آهن Fe باشد، اما می‌تواند مقادیر زیادی گوگرد S و عناصر دیگر نیز داشته باشد. گوشته سنگیِ ماه از سنگ‌های متراکم مملو از آهن Fe و منیزیم Mg …

Read More »

تبدیل ترکیبات به مواد ساده تر

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال اسید چربِ صابون کاهش دهنده قدرت چسبیدنِ دو سطح انواع موم پلیمر خطی متشکل از واحدهای گلوکز خاموش کننده الکل جامد عناصر موجود در پیرکس فرمول پلی وینیل الکل ترکیبات ارگانوفلوئورِ CxFy نتیجه سوختن ناقصِ هیدروکربن های مایع مفهوم گروه EtO- حلقه بنزن با دو N در …

Read More »

ترکیباتی فقط حاوی کربن و فلوئور

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال زنجیره اسید چرب در صابون با بنیان فلزی کاربرد ویژه پیریدین C5H5N نام دیگرِ سیلیکون ترکیباتی فقط حاوی کربن و فلوئور منبعِ مهم تهیه سلولوز ترکیبی با فرمول C6H4(OH)2 نتیجه سوختن ناقصِ گاز طبیعی گروه اتوکسی عنوانِ شناخته شده ­ی گلیسریدها خاصیت باز لوویس احتمال یافت الکترون …

Read More »

مواد ضد چسبندگی

فرهنـــــگ شیمی/متن مواد ضد چسبندگی: موادی اند که به صورت ”لایه های نازکِ مایع یا جامد“ قدرت چسبیدنِ دو سطح را ”کاهش“ می دهند. این سطوح شامل: جامد-جامد، جامد-خمیر یا جامد-مایع است. نمونه مواد ضد چسبندگی: *موم ها… دارای انواعِ حیوانی، گیاهی، معدنی *صابون هایی با بنیانِ فلزی… صابونی از …

Read More »