عناصر فراوان با کاربرد کم

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی اساس مدل اتمی شرودینگر… ؟ صاحب قانون نسبت‌های مشخص… ؟ عناصرِ یک ماده‌ی مرکبِ خالص… ؟ خواص ماده‌ی مرکب و عناصرِ تشکیل دهنده… ؟ عناصر فراوان با کاربرد کم… ؟ فلز در نظریه‌ی فلوژیستون… ؟ فلز در نظر لاووازیه… ؟ حالت اوربیتال… ؟ مفهوم تکلیس… ؟ تعداد …

Read More »

حالت عادی یک اتم از لحاظ الکتریکی

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی اساس استحاله‌ی اتم در نظریه‌ی افلاطون… ؟ ترکیباتی از دسته‌ی (R1)(R2)C=N-R3… ؟ فراوان‌ترین عنصر در پوسته‌ی زمین… ؟ صاحب نظریه‌ی تقسیم بی پایانِ ماده… ؟ جرم فلکی در یونان باستان… ؟ مفهوم بویل از عنصر… ؟ صاحب نظریه‌ی حد تقسیم ماده… ؟ ترکیبات بوجود آمده در واکنش‌های …

Read More »

نام مواد تشکیل دهنده‌ی جهان

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی نظریه‌ای نادرست در سراسرِ سده‌ی ١٨… ؟ ذره‌ای حاوی دو یا چند ذره‌ی بنیادی… ؟ نام نظریه‌ی کارگئورگ اِرنست اشتال… ؟ کانی مهمی برای تولیدِ Zr… ؟ اساسِ انجام فنونِ عملی شیمی… ؟ نظریه‌های اتمی با مفهوم استحاله… ؟ پیمانه‌ای از کمّیتِ ماده… ؟ فلزات پست در …

Read More »

مبنای طبقه‌بندی مواد

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی علمی به صورت سازمانِ زنده و در حال رشد… ؟ اربیتال خالیِ مربوط به لیگاند… ؟ رزین‌های فنول-فرمالدهید… ؟ مبنای طبقه‌بندی مواد… ؟ گازی سه اتمی در هوای آلوده… ؟ قرارگیریِ محورهای دو اربیتالِ sp… ؟ تقسیم‌بندیِ دوره‌های توسعه‌ی شیمی… ؟ مفهوم بازسازیِ پیوند… ؟ پلاستیکی بر …

Read More »

نام دیگر مواد رهاساز یا جداساز

سؤالات کلیــــــــــدی شیمی سومین عنصر فراوان در بدن… ؟ علم مربوط به نیروهای نگهدارنده­ ساختارمواد… ؟ راه سنجش میزان پایداری ایزوتوپ… ؟ مفهوم LDPE… ؟ ذره‌ی تشکیل دهنده‌ی یک اتم… ؟ جنس پلاستیک با کد 5… ؟ آزمایش کننده‌ی بمباران کردنِ ورقه­ نازک طلا… ؟ نام دیگرِ مواد رهاساز یا …

Read More »