نوعی ویتامین با خاصیت آنتی اکسیدانی قوی

ســــــــــؤإلــــــــــ اشعه منتشر شده از داخل بدن توسط تصویرگر رادیو اکتیوی تعداد کربن در کربوکسیلیک اسیدهای گروه A1 انحلال پذیری حالت فیزیکی آب بدون نظم در چیدمان مولکول های آن شکل اورانیم در فرآیند غنی سازی عوامل مؤثر در حلالیت گازها در آب کاربرد اصلی پلی‌اتیلن‌ گلایکول‌ها کاربرد مواد رادیواکتیو …

Read More »

میزان فشار مؤثر در حلالیت گازها در آب

ســــــــــؤإلــــــــــ ارقام یک اندازه گیریِ به درستی ثبت شده ترکیباتی مانع اکسیداسیون ترکیبی با فرمول H-[O-CH2-CH2]n-OH ترکیبی به عنوان حلال در محصولات دارویی تزریقی تعداد رادیو ایزوتوپ ها تفاوت های ایزوتوپ یک عنصر با خود عنصر حالت فیزیکی آب با نظم بسیار بالا در چیدمان مولکول های آن شرایط انتقال …

Read More »

تشابهات ایزوتوپ یک عنصر با خود عنصر

ســــــــــؤإلــــــــــ اصطلاحی برای بیان تعداد پروتون ‌های موجود در هسته اتم اندازه‌گیریِ مربوط به واحد مول mol ایزوتوپ های مصنوعی و غیرپایدار آبی با سختی کلِ کمتر از  یک میلی اکی والان کربنات کلسیم تشابهات ایزوتوپ یک عنصر با خود عنصر تعبیر ریاضی عدم قطعیت در اندازه حرکت الکترون تفاوت …

Read More »

میزان هدایت الکتریکی آب خالص

ســــــــــؤإلــــــــــ اثر افزودن نمک به آب بر روی دمای جوش آن اساس مکانیک کوانتومی آزمایشی برای اثبات خصلت موجی الکترون بررسی صفر شدن یافت الکترون در فاصله ای از هسته پایه پیوند در مولکول ها تعبیر ریاضی عدم قطعیت در موقعیت الکترون تعداد الکترون های اتمی با آخرین لایه 6s2 …

Read More »

نام آلکالوئید موجود در شکلات

ســــــــــؤإلــــــــــ اصل مربوط به عدم تعیین همزمان اندازه حرکت الکترون mv و موضع الکترون بلور بکار رفته در آزمایش پراش الکترونی تعبیر ریاضی اصل عدم قطعیت رابطه پلانک رابطه محاسبه فرکانس کربن بتا ماده بکار رفته در ماسک های گاز مجموع سختی موقت و سختی دائم آب معادلِ یک آنگستروم …

Read More »