دلیل نور خیره کننده خورشید

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اتفاقی در هنگام مرگ ستاره تعداد عناصر شناخته شده خاصیت وابسته به عدد اتمی هر عنصر دلیل متراکم شدن گازهای H و He دلیل نور خیره کننده خورشید رابطه آلبرت اینشتین سبب پیدایش ستاره ها و کهکشان ها سردترین مکان شناخته شده جهان علمِ بسیار مهم برای شناخت …

Read More »

راه صحیح مخلوط کردن اسید و آب

ســــــــــؤإلــــــــــ اتم های تشکیل دهنده کاتیون تک اتمی استونِ الکلی امواجی با طول موج هایی بسیار بلند آمین درجه یک بررسی حلالیت گلیسِرین در آب بزرگترین فولرن پلیمر قندی بکار رفته در پلاستیک سازی پیوندی از اشتراک الکترون ها ترکیب ارگانوسولفور از فرم R-SH ترکیباتی حاوی پیوند کووالانسی کربن-کربن تمامی …

Read More »

دومین عنصر فراوان در سیاره زمین

ســــــــــؤإلــــــــــ ابعاد اتمیِ بیان شده در اکثر اوقات اتم های تشکیل دهنده آنیون تک اتمی از ویتامین  B3 با مخفف NAM اساس بیانِ شکل مولکول/یون استرهای گلیسِرین استفاده اصلی سلولز در صنعت پیوندِ بین مونومرهای زنجیر پلیمری تعداد شاخه های اصلی علم شیمی تعداد گروه در جدول تناوبی تعیین کننده …

Read More »

فراوان ترین عنصر در سیاره مشتری

ســــــــــؤالــــــــــ پایین ترین چگالی در میان فلزات پلیمر سخت با شفافیتی بالا تعداد عناصر پایدار موجود در طبیعت ذرات تشکیل دهنده جامد کووالانسی سبکترین عنصر گروه دومِ جدول تناوبی سهم s در اوربیتال هیبریدی sp2 فراوان ترین عنصر در سیاره مشتری الکترون های آزاد در دادن الکترون گروه عاملیِ آلکین …

Read More »

ایزوتوپ کربن با خاصیت پرتوزایی

ســــــــــؤالــــــــــ ایزوتوپ کربن با خاصیت پرتوزایی پرتوهایی شبیه به پرتوهای ایکس پلی ساکاریدی با فرمول (C6H10O5)n ترتیب انرژی لایه ­های فرعی ترکیبات آلی از دسته R1-C≡C-R2 تعداد عناصر یافت شده در طبیعت جنبش مولکول ‌های یک ماده گازی جنسِ پیوند کووالانسی چگالی الکل در مخلوط آب + الکلِ بیشتر راه …

Read More »