Home / یادگیری و تثبیت (page 4)

یادگیری و تثبیت

نوع کاتالیزور بکار رفته در واکنش تولید استر

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتالِ مربوط به L=3 اساس نظریه پیوند ظرفیت اسید موجود در شربت چغندر قند با فرمول HOOC(CH2)4COOH آلکان هایی دارای هالوژن بیشترین هیدروکربن موجود در گاز طبیعی با بیش از 90 % ترکیبی با فرمول C6H10-OH ترکیبی با فرمول H2C=CH-C≡N ساختار گاز هیدروژن سولفید H2S عمده ترین مصرف آدیپیک …

Read More »

مهمترین ماده از ترکیبات پر انرژی با نقش بنیادی در بیوسنتز

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال های d مناسب برای تشکیل اربیتال هیبریدی اسید معدنی در نقش کاتالیزور اندازه‌گیریِ مربوط به واحد کیلوگرم kg پلیمری با واحد تکراری [-O-C6H5-C(CH3)2-C6H5-O-CO-]n ترکیباتی با فرمول R-CHO ترکیبی با فرمول CH3-COOH دلیل بوی بسیاری از گل ها و میوه ها راه ایجاد تغییراتی در مقاومت گرمایی، سِفتی و… …

Read More »

جایگزینی برتر برای پلی کربنات‌ ها

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتالِ مربوط به L=2 اولین پلاستیک ‌های گرمانرم با مقاومت حرارتی بیش از 150 درجه سانتیگراد بررسی سطح انرژی اربیتال های محوری و بین محوریِ d پلیمرهایی با قابلیت ذوب شدن در اثر افزایش دما بدون تغییر شیمیایی پلیمرهایی حاوی مقادیر جزئی آریل-SO2– آریل ترکیباتی اغلب فرار و معطر …

Read More »

نوع طبقه بندی فنل های استخلاف شده توسط انحلال پذیری

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال های بین لیگاند آریلِ دارای هالوژن بنیانی در ترکیبات آلی دارای دو گروه متیل CH3 بر روی یک کربن در یک انتهای زنجیر ترکیبی با نقش اتصال به فلزات برای اضافه کردن آنها به محیط های مختلف سطح نمونه در دستگاه STM قابلیت حل شدن یک محلول رقیقِ …

Read More »

حالت تابع موج در سطح گره اربیتال p

ســــــــــؤإلــــــــــ اربیتال های بین محوریِ d اکسیدهای نیتروژن  بررسی وجود اختلاف بین دو لُپ در اربیتال p ترکیبی با نقش اتصال به فلزات برای جدا کردن آنها از محیط های مختلف ترکیبی بکار رفته برای افزایش انحلال پذیری یا حلالیت بعضی فلزات در خاک حالت تابع موج در سطح گره …

Read More »