Home / سنجش توانایی های شیمی / هدف بار قراردادی

هدف بار قراردادی

نکات کلیـــــدی/سؤال

 1. ساختاری برای محاسبه بار قراردادی اتم
 2. بار قرارداد شده برای اتم در ترکیب
 3. هدف بار قراردادی
 4. تمایل اتم در کشش/دهش e
 5. مفهومی در کنار بار قراردادی
 6. اندازه تمایل اتم در جذب e
 7. رابطه بار قراردادی و پایداری در رزونانس
 8. پایداری فرم رزونانس با بار قراردادی کمتر
 9. بار قراردادی اتم ها در CN-
 10. اتم مربوط به بار منفیِ آنیون سیانید CN-
 11. اتم مربوط به بار منفیِ آنیون سولفات
 12. بار قراردادی دو O در آنیون سولفات
 13. مفهومِ بار در ترکیب
 14. میزان پایداری ترکیبی با پخش بارِ بیشتر
 15. میزان پایداری ترکیبی با تجمع بارِ کمتر
 16. آرایش الکترونیِ 2s2
 17. آرایش الکترونیِ 3s2
 18. آرایش الکترونیِ 4s2
 19. آرایش الکترونیِ 5s2
 20. آرایش الکترونیِ 6s2

جوابــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

ماده اصلی روغن زنجبیل

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی یک زوج یون از نظر الکتریکی آنزیمِ موجود در مخمر نماد عنصر زیرونیم …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *