چگالی

ســــــــــؤإلــــــــــ

 1. یک نوع نسبت بکار رفته در بسیاری از موارد در شیمی
 2. تعریف چگالی یک جسم
 3. واحد چگالی
 4. واحد چگالی در مورد مایعات یا محلول های مایع
 5. واحد چگالی در مورد گازها
 6. مفهوم مترمکعب m3
 7. مفهوم سانتی مترمکعب cm3
 8. تبدیل واحد لیتر و میلی لیتر
 9. تبدیل واحد لیتر و سانتی مترمکعب
 10. نسبتِ بین واحدهای mL و cm3
 11. نسبتِ بین واحدهای چگالی
 12. مقدار چگالی آب بر حسب g/cm3
 13. مقدار چگالی آب در حالت جامد (یخ) بر حسب g/cm3
 14. مقدار چگالی اتیل الکل (اتانول) بر حسب g/cm3
 15. عوامل مؤثر در چگالی
 16. میزان چگالی الکل در مخلوط آب و الکل (با الکلِ بیشتر)
 17. مقایسه چگالی آب و اتانول
 18. مقایسه چگالی آبِ (مایع) و آبِ (یخ)

جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

رنگ شعله ترکیبات آروماتیک

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال جزء طبیعیِ نفت خام با فرمول C6H6 نوع ساختار گرافیت ترکیبی با …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *