Home / درباره ما

درباره ما

اُکسیم، یک ترکیب شیمیایی متعلق به ایمین ها با فرمول کلی RR’C = NOH ، که در آن R یک زنجیره جانبی آلی و R’  ممکن است هیدروژن باشد که به آن آلدوکسیم می گویند. {یا یک گروه آلی باشد که به آن کِتوکسیم می گویند.}

سایت آموزش شیمی اُکسیم… نکات علم شیمی را به صورت «سؤال و جواب» آورده که هدف از این سؤال و جواب ها… یادگیری عميق تر، تثبیت مطالب در ذهن، محک میزان تسلط بر شیمی می باشد.

در کنار فعالیت آموزشی خود در خصوص این نکات شیمی… بر دیگر موضوعات فعالیت دارد:

تمامی فعالیت های اُکسیم:

  • اول : نکته های شیمی
  • دوم : یادگیری و تثبیت
  • سوم : پرسش و پاسخ
  • چهارم : تحقیق و پژوهش
  • پنجم : پروپوزال و پایان نامه

با ما همراه باشید……….!