جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

تبدیل فرمول پایه­ به فرمول جدید حاوی یک اتم اکسیژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: برای تبدیل فرمول پایه­ C۷H۱۰ به فرمول جدیدِ حاوی یک اتم اُکسیژن، باید چه کرد؟ ضریب کمبود هیدروژن جدید برابرِ ۴ چه مفهومی دارد؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعیین فرمول مولکولی و درجه­ سیرناشدگی با توجه به جرم مولکولیِ ماده­ مجهول در طیف­ سنج جرمی؟ مشخص کردن ساختار این ماده مجهول؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

قاعده سیزده

مطالب گفته شده در این نکته درسی: قاعده­ سیزده چیست؟ جرم مولی، چگونه جرمی است؟ نماد و واحد آن چیست؟ جرم مولی در مقایسه با جرم چه اتمی است؟ جرم مولکولی، چیست؟ روش قاعده­  سیزده شامل چه مراحلی است؟ عدد ۱۳ چه مفهومی دارد؟ رابطه­ محاسبه­ ضریب کمبود هیدروژن، در …

بیشتر بخوانید

تعیین ساختار ماده­ مجهول با توجه به فرمول مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فرمول مولکولی یک ماده­ مجهول C۷H۱۴O۲ است. ساختار آن را تعیین کنید؟ طیف مادون قرمز (IR) چگونه طیفی است؟ مقدار فرکانس تابش مادون قرمز چقدر است؟ چه نوع حرکت ­هایی از مولکول در ناحیه مادون قرمز فعال هستند؟ مقدار طول موج آن چقدر …

بیشتر بخوانید

ضریب کمبود هیدروژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ضریب کمبود هیدروژن یا ضریب غیراشباع چیست؟ ضریب کمبود هیدروژن چه مزیّتی دارد؟ ترکیب مجهولی با ضریب کمبود هیدروژن ۱ ، ۲ ، ۴ به بالا چه ویژگی هایی دارد؟ یک درجه سیرناشدگی (۱DU) برای ترکیب آلی چه مفهومی دارد؟ پیوند پای چگونه …

بیشتر بخوانید