کاربرد اصلی کراکینگ

سؤالات کلیدی تعداد کربنِ پارافین تعریف عنصر از نظر رابرت بویل جنس ذره آلفا دلیل رفتار موجی نور دومین عنصر فراوان در جهان رابطه ی بین انرژی و طول موج سومین عنصر در بدن انسان به لحاظ فراوانی فرمول کلروفرم  Chloroform کابرد بیزواکس Beeswax کاربرد اصلی کراکینگ گاز ناشی از …

Read More »

روشی برای جداسازی یک مخلوط به اجزای آن

سؤالات کلیدی تعداد عناصر شیمیایی موجود در جدول تناوبی تعریف ذرات سازنده عناصر از نظر جان دالتون ذرات زیراتمی با جرم یک روشی برای جداسازی یک مخلوط به اجزای آن شرایط امتزاج پذیری آب و الکلِ بیش از 5 کربن فرمول ساختاری سولفورافِن فرمول ساختاری نیتروگلیسرین الکترون­ های ظرفیتی عناصر …

Read More »

کاربرد پارابن ها در صنعت

سؤالات کلیدی تعداد عناصر جدول تناوبیِ موجود در طبیعت تعداد کربنِ بنزین معمولی تعریف قانون نسبت های معین دلیل استفاده از استون به عنوان حلال بسیاری از ترکیبات آلی دلیل دوستدار هسته بودنِ نوکلئوفیل ها دلیل رفتار ذره ای نور روش تهیه عصاره مایع از یک گیاه علت امتزاج پذیری …

Read More »

مقدار درصد گوگرد در نفت شیرین

سؤالات کلیدی انواع هیدروکربن تعداد عناصر پایدار موجود در طبیعت تعداد کربنِ اترنفت تعریف پیوند سیگما Sigma دلیل بوی بسیار قویِ لاک دلیل بیشترین خصلت فلزی فرانسیم در میان فلزات هم گروه خود فرمول ساختاری سوکسینیک اسید  Succinic acid گاز تولید شده در آخرین مرحله تجزیه بی هوازی گیاهان گروه …

Read More »

نتیجه اکسیداسیون ناقص متان

سؤالات کلیدی انواع کراکینگ پیشنهاد دهنده ماهیت دوگانه موج-ذره برای الکترون تبدیل واحد یک نانومتر به متر تعریف پیوند پای Pi تعریف قانون پایستاری جرم دومین عنصر فراوان در پوسته زمین ذرات زیراتمی با جرم صفر راهی برای راسمیک شدنِ محصولات فرمول ساختاری تارتاریک اسید Tartaric acid فرمول عمومی سیکلوآلکان …

Read More »