دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

ویتامین های B

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نقش تمام ویتامین های B (۸ ویتامین) در بدن = ………….. انواع ویتامین های B و ساختار آنها = ………….. اهمیت ویتامین های B برای بدن = ………….. نوع ویتامین های B = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

ویتامین B5 یا پانتوتنیک اسید

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: ساختار ویتامین B۵ یا پانتوتِنیک اسید (Pantothenic Acid) = ………….. ویتامین ضد استرس = ………….. نقش ویتامین B5 برای سلامت مو = ………….. نقش ویتامین B5 برای سلامت پوست = ………….. نقش ویتامین B5 در گوارش = ………….. نقش ویتامین B5 در فاکتور …

بیشتر بخوانید

درخشندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: میزان درخشندگیِ فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. دلیل براق و با درخشش دیده شدن فلزات قلیایی = ………….. شرح مکانیسم تابش انرژی در فلزات قلیایی = ………….. دلیل پس دادن انرژی جذب شده به صورت تابش در فلزات قلیایی = ………….. …

بیشتر بخوانید

چگالی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مقایسه چگالی (Density) فلزات قلیایی در میان عناصر جدول تناوبی = ………….. پایین­ ترین چگالی در میان فلزات گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. تعریف چگالی = ………….. مقایسه چگالی لیتیم، سدیم و پتاسیم نسبت به آب = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

سختی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خاصیت فلزات گروه اولِ جدول تناوبی از نظر نرم یا سخت بودن = ………….. درجه سختی فلزات قلیایی = ………….. تعریف سختی (Hardness) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید