یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

عنصر شیمیایی هلیم

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: عدد اتمی هلیم در جدول تناوبی = ………….. وزن اتمی هلیم = ………….. نام لاتین = ………….. نام انگلیسی = ………….. نوع عنصر هلیم = ………….. حالت فیزیکی هلیم = ………….. حالت شیمیایی هلیم = ………….. حالت فیزیکی هلیم در خارج از کره …

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۷

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع فلزات بکار رفته در آلیاژ طلا (Au) = ………….. دلیل درخشش طلای سفید = ………….. مفهوم AAS = ………….. فراوان ترین عنصر در جهان = ………….. سبک ترین عنصر در جهان = ………….. ساده ترین عنصر شناخته شده در دانش نظری = …

بیشتر بخوانید

لوازم آزمایشگاه ۳

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: شیشه ساعت = ………….. هاون چینی = ………….. میله و پایه با گیره = ………….. پنس بوته = ………….. بوته چینی = ………….. کپسول چینی = ………….. توری نسوز = ………….. سه پایه فلزی = ………….. قطره چکان = ………….. قاشقک و اسپاتول = ………….. …

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال d-d = ………….. برخورد غیرفعال کننده = ………….. غیرفعالسازی = ………….. غیرفعال کننده ها = ………….. هواگیری = ………….. قیرگیری = ………….. روغن روانکاری = ………….. معادله دوبروی = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

آنتوسیانین

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: مفهوم کلمه آنتوسیانین (Anthocyanin) = ………….. نوع ترکیب و ساختار آنتوسیانین = ………….. نوع اهمیت آنتوسیانین ها = ………….. تعداد آنتوسیانین های شناسایی شده در منابع مختلف گیاهی = ………….. حلالیت آنتوسیانین در آب = ………….. مکان قرار داشتن آنتوسیانین در بسیاری از …

بیشتر بخوانید