چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

الکترون

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف اتم = ………….. اولین ذره زیر اتمی شناخته شده = ………….. کاشف الکترون = ………….. نظر جرج جانستون اِستونی بر مبنای آزمایشات فارادی = ………….. زمینه آزمایشات مایکل فارادی = ………….. شرح آزمایش مایکل فارادی = ………….. تعریف برقکافت یا الکترولیز = …

بیشتر بخوانید

مهم ترین حلال در لاک پاک کن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مهم ترین حلال مورد استفاده در لاک پاک کن = ………….. فرمول مولکولیِ استون (Acetone) = ………….. نوع ساختار لوویس استون = ………….. اولین و ساده ترین عضو گروه کتون ها = ………….. نوع حلال مورد استفاده برای بسیاری از ترکیبات آلی و …

بیشتر بخوانید

دلیل بوی بسیار قویِ لاک

مطالب گفته شده در این نکته درسی: دلیل بوی بسیار قویِ لاک = ………….. حلال­ های بکار رفته در لاک ناخن همراه با ساختار آنها = ………….. نماد ترکیب اتیل استات = ………….. گروه استات = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید