دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

میکروسکوپ تونل­ زنی روبشی

ریزنگاشت (میکروسکوپ) الکترونی بر طبق رفتار دوگانه­ موج – ذره­ الکترون ساخته شده است و با کمک این دستگاه می­ توان اجسام بسیار کوچک مثل اتم را دید. مثال: میکروسکوپ تونل­ زنی روبِشی (Scanning Tunneling Microscopy) یا STM یک نمونه از ریزنگاشت (میکروسکوپ) الکترونی می ­باشد که امکان تصویربرداری از …

بیشتر بخوانید

ایزومرهای بوتیل استات و بوتانول و زایلن

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: مفهوم ایزومرهای مختلف در یک ترکیب = ………….. تفاوت ایزومرها با یکدیگر = ………….. چگونگی ایجاد ایزومر یا هَمپار = ………….. انواع بنیان های مورد استفاده در ایزومرهای یک هیدروکربن = ………….. تعریف بنیان نرمال = ………….. تعریف بنیان ایزو = ………….. تعریف …

بیشتر بخوانید

انواع غلظت

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی = ………….. تعریف غلظت یک محلول = ………….. مفهوم محلول رقیق = ………….. مفهوم محلول غلیظ = ………….. انواع غلظت = ………….. تعریف غلظت وزنی حجمی = ………….. تعریف غلظت مولار = ………….. تعریف غلظت نرمال …

بیشتر بخوانید

الکترون

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف اتم = ………….. اولین ذره زیر اتمی شناخته شده = ………….. کاشف الکترون = ………….. نظر جرج جانستون اِستونی بر مبنای آزمایشات فارادی = ………….. زمینه آزمایشات مایکل فارادی = ………….. شرح آزمایش مایکل فارادی = ………….. تعریف برقکافت یا الکترولیز = …

بیشتر بخوانید

مهم ترین حلال در لاک پاک کن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مهم ترین حلال مورد استفاده در لاک پاک کن = ………….. فرمول مولکولیِ استون (Acetone) = ………….. نوع ساختار لوویس استون = ………….. اولین و ساده ترین عضو گروه کتون ها = ………….. نوع حلال مورد استفاده برای بسیاری از ترکیبات آلی و …

بیشتر بخوانید