دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

ایزومرهای بوتیل استات و بوتانول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ترکیب بوتیل استات و بوتانول دارای ایزومر های مختلف هستند، یعنی چه؟ ایزومرها در چه چیزهایی با یکدیگر متفاوت می ‌شوند؟ ایزومر یا همپار چیست؟ در ایزومر های یک هیدروکربن، از چه بنیان‌ هایی استفاده می شود؟ بنیان نرمال، چه مفهومی دارد؟ با …

بیشتر بخوانید

انواع غلظت

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت شرایط رقیق و غلیظ بودن محلول انواع غلظت تعریف غلظت وزنی حجمی یا معمولی تعریف غلظت مولار یا مولاریته تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته تعریف غلظت مولال یا مولالیته تعریف غلظت درصدی وزنی …

بیشتر بخوانید

الکترون

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف اتم اولین ذره زیراتمی شناخته شده کاشف الکترون گفته جرج جانستون استونی بر مبنای آزمایشات فارادی زمینه آزمایشات مایکل فارادی تعریف برقکافت یا الکترولیز با ذکر مثال عناصر کشف شده توسط همفری دیوی نتیجه کشف عناصر دیوی دانلود فایل صوتی :

بیشتر بخوانید

مهم ترین حلال در لاک پاک کن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: مهم ترین حلال مورد استفاده در لاک پاک کن = ………….. فرمول مولکولیِ استون (Acetone) = ………….. نوع ساختار لوویس استون = ………….. اولین و ساده ترین عضو گروه کتون ها = ………….. نوع حلال مورد استفاده برای بسیاری از ترکیبات آلی و …

بیشتر بخوانید

دلیل بوی بسیار قویِ لاک

مطالب گفته شده در این نکته درسی: دلیل بوی بسیار قویِ لاک = ………….. حلال­ های بکار رفته در لاک ناخن = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید