دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

سطوح انرژی HOMO و LUMO

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تأثیر سطح انرژی بالاتر HOMO بر روی پایداری سینتیکی (Kinetic stability) = ………….. مفهوم مجموع سطوح انرژیِ اوربیتال های مولکولیِ پیوندی = ………….. تأثیر بیشتر شدن تعداد اوربیتال مولکولیِ پر شده از الکترون بر روی پایداری ترمودینامیکی (Thermodynamic stability) = ………….. مفهوم HOMO …

بیشتر بخوانید

دلیل رنگی بودن بعضی از ترکیبات اتیلنی مزدوج

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف ترکیبات اتیلنی مزدوج = ………….. شرح نظریه اوربیتال مولکولی هوکِل (Huckel Molecular Orbital Theory) یعنی H.M.O. = ………….. مفهوم پیوند پایِ مزدوج (کانجوگه) = ………….. شرح اصل بقاء تقارن اوربیتال مولکولی = قرار داشتن هر اوربیتال پیوندی و ضدپیوندی با فاصله مشخصی …

بیشتر بخوانید

واکنش های آلکن ها

مطالب گفته شده در این نکته درسی: انواع واکنش های انجام شده توسط آلکن ها = ………….. تعریف واکنش های افزایشی = ………….. نتیجه واکنش های افزایشی ترکیبات اولفینی همراه با مثال = ………….. اساس تفاوت در واکنش های آلکن ها با یکدیگر = ………….. نوع اتفاق در واکنش های آلکن …

بیشتر بخوانید

ماده اصلی رنگ زرد هویج و قرمز گوجه فرنگی

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: ماده­ اصلی رنگ زرد در هویج، کره ونیز زرده­ تخم مرغ = ………….. معمول ­ترین کاروتن و ساختار آن = ………….. ماده­ اصلی رنگ قرمز در گوجه فرنگی، گیلاس، آلبالو ونیز گلبرگِ گل سرخ = ………….. ساختار لیکوپن = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۱

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: مواد ضد چسبندگی مورد استفاده در فرآوری فلز، لاستیک، غذا، بسپار (پلیمر)، کاغذ و شیشه =  ………….. اسید کربوکسیلی دوترپنی و ساختار آن = ………….. کاربرد ابیتیک اسید (Abietic acid)  = ………….. اساس محاسبات مکانیک کوانتومی = ………….. ماده مقاوم مورد استفاده برای …

بیشتر بخوانید