پنج شنبه , تیر ۲۸ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید یا E.D.T.A

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (Ethylene diamine tetra-acetic acid) یک آمینو پلی کربوکسیلیک اسید با فرمول شیمیایی C۱۰H۱۶N۲O۸ می باشد که در ساختار خود ۲ گروه آمین نوع سوم (NR۳) دارد. در این پلی کربوکسیلیک اسید، ۴ گروه عاملی اسید یعنی کربوکسیل (COOH-) قرار دارد. عامل جلوگیری کننده “رسوب …

بیشتر بخوانید

مقایسه قدرت بازی ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ثابت یونش باز و نماد آن مفهوم کوچکی و بزرگی pKb رابطه ثابت تفکیک باز موارد مورد استفاده در نمایش قدرت بازیِ یک باز به صورت مقایسه ای موارد مورد بررسی در مقایسه قدرت بازی ترکیبات آلی مقایسه قدرت بازی در …

بیشتر بخوانید

مقایسه قدرت اسیدی ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف ثابت یونش اسید و نماد آن مفهوم کوچکی و بزرگی pKa رابطه ثابت تفکیک اسید موارد مورد بررسی در مقایسه قدرت اسیدی ترکیبات آلی مقایسه قدرت اسیدی اتانوئیک اسید و بوتانوئیک اسید با توجه به تغییرات دما مقایسه قدرت اسیدی هیدروکلریک …

بیشتر بخوانید

روش گسستن در سنتز ترکیبات آلی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف روش گسستن تعریف مولکول هدف نتیجه یک گسست معرفی سینتن کاتیونی و آنیونی کارهای انجام شده در مراحل گسست توضیحی درباره قطع پیوند و تغییر گروه عاملی توضیح مراحل گسستِ ترکیب مالتی استریاتین ساختار دی اتیل کتون ساختار وینیل پروپیونیک اسید …

بیشتر بخوانید

داروی کدئین یا اُرتو-متیل مُرفین

کدئین (Codeine) با فرمول شیمیایی C۱۸H۲۱NO۳ یک ترکیب آلیِ هتروسیکلی است. ترکیبات هتروسیکلی ؛ به ترکیبات حلقوی گفته می شود که در آنها یک یا بیش از یک هترواتم (اتم های مانند: S ، N ، O و …..) در ساختار حلقوی آنها وجود دارد. این دسته از ترکیبات، به …

بیشتر بخوانید