جمعه , اردیبهشت ۶ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

آلکان ها

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکان ها فرمول عمومی آلکان ها تعریف هیدروکربن فرمول مولکولی و ساختار متان برخی خصوصیات آلکان ها تعریف پیوند سیگما نوع هیبرید کربن در آلکان ها تریف هیبرید شدن مفهوم اوربیتال هیبریدی sp۳ نوع نیروی جاذبه بین مولکولی در آلکان ها …

بیشتر بخوانید

متان

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکان ها فرمول عمومی آلکان ها تعریف هیدروکربن و انواع آن انواع هیدروکربن های آلیفاتیک فرمول مولکولی و ساختار متان منابع متان دلیل نام متان به گاز مرداب توضیحی درباره برخی خصوصیات متان مقدار نقطه ذوب و جوش متان تعریف مولکول …

بیشتر بخوانید

ترکیبات موجود در گاز طبیعیِ مایع

گاز طبیعیِ مایع با نماد  LNG ؛ بیش از ۹۰ درصد دارای گاز هیدروکربنیِ متان ونیز مقدار کمی از اتان – پروپان – بوتان و هیدروکربن های سنگین تر ونیز ناخالصی ها: آب – گاز کربن دی اکسید (CO۲) – نیتروژن (N۲) – هیدروژن سولفید (H۲S) می باشد. گاز متان …

بیشتر بخوانید

محلول های مولال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت کاربرد غلظت مولال تعریف خواص کولیگاتیو تعریف غلظت مولال یا مولالیته راه محاسبه مولال اثر تغییر دما بر روی مولالیته مفهوم محلول ۱ مولال اوره مولالیته ی محلول بسیار رقیق تعریف مولاریته توضیح …

بیشتر بخوانید

محلول های نرمال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته راه محاسبه نرمال واحد استفاده شده در غلظت نرمال مفهوم محلول ۱ نرمال کلریدریک اسید تعریف اکی والان تعریف جرم مولی تعیین ظرفیت برای محاسبه اکی والان رابطه …

بیشتر بخوانید