شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

عنصری با عدد اتمی ۲ و وزن اتمی ۴.۰۰۲۶۰

عنصری با عدد اتمی ۲ و وزن اتمی ۴.۰۰۲۶۰ ، هلیم (Helium) با نماد شیمیاییِ He است. چند مطلب درباره هلیم: گاز تک اتمیِ بی‌رنگ (He) با درخشش بنفش در حالت ولتاژ بالا گازی بی بو – بی مزه – غیرسمّی و از نظر شیمیایی بی اثر عنصری دارای پایین …

بیشتر بخوانید

نانو

نانو = نه یک ماده است و نه یک جسم می باشد. بلکه تنها یک مقیاس است. این مقیاس، آنقدر کوچک است که دیده نمی شود و ابعادی بین ۱ تا ۱۰۰ نانومتر را شامل می شود. اما اثر بسیار بزرگی دارد. کلمه نانو به معنیِ کوتوله و کوچک است. …

بیشتر بخوانید

جامدات بلوری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: اساس تقسیم بندی جامدات بلوری انواع جامدات بلوری تعریف جامدات یونی با ذکر مثال نوع اثرات بارهای الکتریکی مثبت و منفی بر یکدیگر چگونگی ایجاد کاتیون و آنیون در یک اتم تعریف کاتیون و آنیون توضیحی درباره انتقال الکترون از سدیم به …

بیشتر بخوانید

برهم کنش های بین مولکولی

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: انواع برهم کنش های بین مولکولی قوی ترین برهم کنش ها تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون ترتیب قدرت نیروهای بین مولکولی تعریف پیوند یونی تعریف پیوند فلزی تعریف نیروهای بین مولکولی انواع نیروهای واندروالس تعریف نیروی کیسوم با ذکر مثال …

بیشتر بخوانید

اتیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف آلکن ها و نام دیگر آنها فرمول عمومی آلکن ها تعریف هیدروکربن فرمول مولکولی و ساختار اتیلن برخی خصوصیات اتیلن توضیحی درباره برخی خصوصیات اتیلن مقدار نقطه ذوب و جوش اتیلن تعریف مولکول غیرقطبی تعریف الکترونگاتیوی تعریف ممان دوقطبی پیوند یا …

بیشتر بخوانید