شنبه , آبان ۲۶ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

محلول های مولال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت کاربرد غلظت مولال تعریف خواص کولیگاتیو تعریف غلظت مولال یا مولالیته راه محاسبه مولال اثر تغییر دما بر روی مولالیته مفهوم محلول ۱ مولال اوره مولالیته ی محلول بسیار رقیق تعریف مولاریته توضیح …

بیشتر بخوانید

محلول های نرمال

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی تعریف غلظت تعریف غلظت نرمال یا نرمالیته راه محاسبه نرمال واحد استفاده شده در غلظت نرمال مفهوم محلول ۱ نرمال کلریدریک اسید تعریف اکی والان تعریف جرم مولی تعیین ظرفیت برای محاسبه اکی والان رابطه …

بیشتر بخوانید

انحلال پذیری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف انحلال پذیری تعریف حلال تعریف ماده حل شونده راه تشخیص حلال و ماده حل شونده راه شناسایی و جدا کردن یک ترکیب آلی از مخلوط توضیح شناسایی ترکیب آلی مجهول با استفاده از حلال حلال های ترکیب بوتانوئیک اسید و دیگر …

بیشتر بخوانید

تفاوت ترکیبات آلی با ترکیبات پلیمری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تفاوت های بین ترکیبات آلی و پلیمری تعریف خواص ماکروسکوپی توضیح تفاوت ترکیبات آلی و پلیمری در اندازه رنجیر تعریف ایزوتوپ مقایسه نمودار کسرمولی ذرات بر وزن مولکولی برای بنزوئیک اسید و پلی استایرن راه بهتر شدن خواص پلیمر نهایی بدست آمده …

بیشتر بخوانید

نوع روغن بکار رفته در لاک پاک کن

نوع روغنی که در لاک پاک کن برای جلوگیری از خشکی و شکنندگیِ ناخن در اثر استون بکار می رود؛ روغن کرچک است. اولین و ساده ترین عضو گروه کتون ها؛ پروپانون یا دی متیل کتون (یا استون) با فرمول مولکولیِ CH۳)۲CO) می باشد. روغن کرچک؛ نوعی روغن نباتی است …

بیشتر بخوانید