دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

دانستنی های ۳

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: بازسازی پیوند یا تشکیل پیوند از پشت (back bonding) = ………….. بادِلِیت = ………….. باکِلیت = ………….. پودر نانوایی = ………….. کاربرد دیمرکاپرول (dimercaprol) یا دی تیوگلیسرول = ………….. مقدار دقت ترازوهای آزمایشگاه = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

دلیل ترشی چای گل بامیه

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: طعم چای گل بامیه = ………….. نوع ترکیبات موجود در چای گل بامیه = ………….. تعریف آنتی اکسیدان‌ ها = ………….. یکی از مهم ترین و شناخته شده‌ ترین خواص چای گل بامیه = ………….. دلیل ترشی چای ترش = ………….. بهترین خواص چای …

بیشتر بخوانید

الاجیک اسید موجود در گل محمدی

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: فرمول شیمیایی و ساختار الاجیک اسید (Ellagic acid) = ………….. خواص درمانی الاجیک اسید = ………….. تعریف آنتی اکسیدان‌ ها = ………….. منابع وجود الاجیک اسید در طبیعت = ………….. نوع ترکیبات مٶثر در تعمیر آسیب ‌های سلولی بدن توسط گل محمدی = …

بیشتر بخوانید

دانستنی های ۲

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: دمای مطلق = ………….. رابطه دمای کلوین و سانتیگراد = ………….. مفهوم دمای صفر کلوین = ………….. جذب سنج = ………….. مفهوم ضریب جذب یک گاز = ………….. ستون جذب = ………….. تابش نور بر سطح شفاف = ………….. تابش نور بر سطح …

بیشتر بخوانید

مقایسه پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی دو ایزومر

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ساختار ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان با فرمول شیمیایی C۶H۱۰ = ………….. مقایسه­ پایداری سینتیکی ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان = ………….. مقایسه­ پایداری ترمودینامیکی ترکیب ۱و۳-هگزادی ان و ترکیب ۱و۴-هگزادی ان = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید