پرکاربردترین پلیمر آلی مبتنی بر سیلیکون

سؤالات کلیدی…….؟! پرکاربردترین پلیمر آلی مبتنی بر سیلیکون silicon حالت فیزیکی صابون های سدیم حلال غیرقطبی با فرمول C6H5CH3 حلالی با قدرت حلال پوشی خوبِ مولکول های آن ذرات تشکیل دهنده اتم ها ذرات زیراتمی با جرم یک شرط قطبیت مولکول های قطبی Polar صاحب آزمایش بمباران کردن ورقه نازک …

Read More »

رایج ترین پلاستیک مورد استفاده ی امروزه

سؤالات کلیدی…….؟! استرهای گلیسرین Glycerin آبِ حاوی مواد معدنی زیاد بررسی آب دوستی و آبگریزی گلیسریدها حالت فیزیکی فراورده تجارتی ابیتیک اسید Abietic acid حلال غیرقطبی با فرمول C6H14 حلال مناسب برای بسیاری از مواد آلی و معدنی با فرمول C3H8O3 رایج ترین پلاستیک مورد استفاده ی امروزه گروه ترک …

Read More »

روش خالص سازی گلیسرین خام

سؤالات کلیدی…….؟! روش خالص سازی گلیسرین خام سیستمی پراکنده با دو فاز شامل محلول آبی و مایع امتزاج ناپذیر با آب عنصری با قابلیت ایجاد دسته بزرگی از مشتق های آلی دارای پیوندهای C-Si قسمت آبگریزی hydro-phobic صابون گازی بی رنگ با بوی ضعیف اتری یافت شده در گاز طبیعی، …

Read More »

عامل تعیین کننده نوع صابون

سؤالات کلیدی…….؟! استرهای طبیعی موجود در چربی های حیوانی و نباتی و در روغن ها بررسی خطرات گاز اتیلن توانایی یک ترکیب شیمیایی برای حل شدن در چربی ها، روغن ها، لیپیدها و حلال های غیرقطبی عامل تعیین کننده نوع صابون قسمت آب دوستی hydro-philic صابون گروه وینیل Vinyl لایه …

Read More »