شنبه , بهمن ۲۷ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

نظریه اتمی بوهر – سامرفلد

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: کاربردهای نظریه اتمی نیلز بور (بوهر) نوع پیش بینی خطوط طیفی توسط بوهر تعریف چندگانگی خط های طیفی توضیح جهش الکترون در یک اتم مقایسه نظریه بوهر و نظریه سامرفلد درباره هسته اتم هیدروژن اعداد کوانتومی لازم برای تعیین دقیق انرژی الکترون …

بیشتر بخوانید

ساختارهای پیشنهادی برای اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مدل های پیشنهادی برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی دموکریت (دموکریتوس) برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی جان دالتون برای اتم ویژگی های ساختار پیشنهادی جوزف تامسون برای اتم نام مدل اتمی تامسون ویژگی های ساختار پیشنهادی ارنست رادرفورد برای اتم نام …

بیشتر بخوانید

عامل تند و سوزان بودن روغن زیتون

اولئوکانتال (Oleocanthal) با فرمول شیمیایی C۱۷H۲۰O۵ یکی از مشتقات فنل (C۶H۵OH) است و عامل تند و سوزان بودن روغن زیتون می باشد. اولئوکانتال؛ نوعی از ترکیب فنلی طبیعیِ موجود در روغن زیتون، یک استر تیروزول (Tyrosol) می باشد. این ترکیب، دارای خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی است. تیروزول؛ یک فنیل …

بیشتر بخوانید

تارترازین موجود در پفک

تارترازین (Tartrazine) با فرمول شیمیایی C۱۶H۹N۴Na۳O۹S۲ یک ترکیب آلی هتروسیکلی است. ترکیبات هتروسیکلی؛ به ترکیبات حلقوی گفته می شود که در آنها یک یا بیش از یک هترواتم (اتم هایی مانند: S ، N ، O و …..) در ساختار حلقوی آنها وجود دارد. این دسته از ترکیبات، به صورت …

بیشتر بخوانید

نظریه فوق مزدوج شدن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه فوق مزدوج شدن مفهوم فوق مزدوج شدن تعریف پیوند پای نوع قدرت پیوند پای تشکیل شده در فوق مزدوج شدن نتیجه فوق مزدوج شدن توضیح فوق مزدوج شدن کاتیون …

بیشتر بخوانید