دلیل بوی بسیار قویِ لاک

سؤالات کلیدی…….؟! بخش خوردگی اسید ترکیب اصلی داروهای ضد سرطان ترکیبات آلی دارای گروه عاملی هیدروکسیل -OH ناسازگار با کرومیک اسید ترکیباتی مقاوم در برابر ضربه، مواد شیمیایی، سایش و حرارت تعداد عناصر جدول تناوبیِ موجود در طبیعت تعداد کربنِ بنزین معمولی تنها الکل با خاصیت اسیدی بیشتر از آب …

Read More »

اولین کار انجام شده در سنتز ترکیب آروماتیک

سؤالات کلیدی…….؟! اولین کار انجام شده در سنتز ترکیب آروماتیک بنیانی با قرار داشتن 2 گروه متیل -CH3 بر روی یک کربن در یک انتهای زنجیر پایدارترین رادیوایزوتوپ مصنوعی از کربن پایه ی صفحات موجود در گرافیت پذیرنده در یون کمپلکسِ [Co(NH3)6]3+ ترکیبات اصلی برای رنگ آمیزی شیشه تعداد اِکی …

Read More »

فرم های نیتروژن غیرآلی در گیاه

سؤالات کلیدی…….؟! انواع طول موج های اشعه UV انواع نیروهای جاذبه بین مولکولی پایین ترین نوع زغال سنگ ترکیبی با خاصیت خود تمیزکردن از طریق اثر نور خورشید ترکیبی شامل آلکان های زنجیری + آلکان های حلقوی ترکیبی شبیه گاز طبیعی در اشتعال تعداد کربنِ گازوئیل دلیل ازبین رفتن سیمان …

Read More »

عالی ترین نوع زغال سنگ

سؤالات کلیدی…….؟! تعداد کربنِ کروزن Kerosene درجه ی رسیدن حجم یک گاز کامل به صفر عالی ترین نوع زغال سنگ گازی قابل احتراق در معادن زغال سنگ و گاز طبیعی مفهوم Ag NPs مفهوم NP مفهوم شکست پیوند به صورت هُمولیتیک مفهوم شیمی آلی مفهوم عمل رفلاکس مفهوم نماد L …

Read More »

انواع نیروهای وان دروالس

سؤالات کلیدی…….؟! انواع نیروهای وان دروالس پلی ساکاریدی با فرمول (C6H10O5)n ترکیب ارگانوسولفور organosulfur از فرم R-SH تعداد کربنِ لیگروئین Ligroin تعداد کربن های آلکان ها با حالت فیزیکی جامد مومی شکل علم پیشرو در صنعت مفهوم MP مفهوم کوانتوم انرژی مفهوم نماد D در ایزومرها مفهوم هوموسیکلی مقایسه استحکام …

Read More »