سه شنبه , آذر ۲۰ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

نظریه فوق مزدوج شدن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه فوق مزدوج شدن مفهوم فوق مزدوج شدن تعریف پیوند پای نوع قدرت پیوند پای تشکیل شده در فوق مزدوج شدن نتیجه فوق مزدوج شدن توضیح فوق مزدوج شدن کاتیون …

بیشتر بخوانید

نظریه رزونانس

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف نظریه پیوند ظرفیت تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون تعریف نظریه رزونانس مفهوم رزونانس تعریف ساختارهای رزونانسی و هیبرید رزونانس شروط رزونانس و علامت آن توجیه ساختار مولکولی اوزون تعریف پیوند داتیو تعریف بار قراردادی راه محاسبه بار قراردادی نوع …

بیشتر بخوانید

مقایسه هیبریداسیون متان و اتیلن و استیلن

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: توضیح هیبریداسیون کربن در متان و نوع ساختار هیبریدی آن توضیح هیبریداسیون کربن در اتیلن و نوع ساختار هیبریدی آن تعریف پیوند سیگما و پای توضیح هیبریداسیون کربن در استیلن و نوع ساختار هیبریدی آن ویژگی های پیوند با توجه به خصلت …

بیشتر بخوانید

عامل خنک کننده پوست در شامپوهای بدن

مِنتول (Menthol) با فرمول شیمیایی C۱۰H۲۰O ، یک ترکیب آلی است که در ساختار خود: یک گروه ایزوپروپیل (CH(CH۳)۲–) دارد. مفهوم بنیان ایزو = بر روی یک کربن در یک انتهای زنجیر، ۲ گروه متیل (CH۳–) قرار دارد. به مقدار کمتر از ۵ % در شامپوهای بدن بکار می رود …

بیشتر بخوانید

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید یا E.D.T.A

اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (Ethylene diamine tetra-acetic acid) یک آمینو پلی کربوکسیلیک اسید با فرمول شیمیایی C۱۰H۱۶N۲O۸ می باشد که در ساختار خود ۲ گروه آمین نوع سوم (NR۳) دارد. در این پلی کربوکسیلیک اسید، ۴ گروه عاملی اسید یعنی کربوکسیل (COOH-) قرار دارد. عامل جلوگیری کننده “رسوب …

بیشتر بخوانید