شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

تعیین ساختار ماده­ مجهول با توجه به فرمول مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته درسی: فرمول مولکولی یک ماده­ مجهول C۷H۱۴O۲ است. ساختار آن را تعیین کنید؟ طیف مادون قرمز (IR) چگونه طیفی است؟ مقدار فرکانس تابش مادون قرمز چقدر است؟ چه نوع حرکت ­هایی از مولکول در ناحیه مادون قرمز فعال هستند؟ مقدار طول موج آن چقدر …

بیشتر بخوانید

ضریب کمبود هیدروژن

مطالب گفته شده در این نکته درسی: ضریب کمبود هیدروژن یا ضریب غیراشباع چیست؟ ضریب کمبود هیدروژن چه مزیّتی دارد؟ ترکیب مجهولی با ضریب کمبود هیدروژن ۱ ، ۲ ، ۴ به بالا چه ویژگی هایی دارد؟ یک درجه سیرناشدگی (۱DU) برای ترکیب آلی چه مفهومی دارد؟ پیوند پای چگونه …

بیشتر بخوانید

نمونه محاسبات اعداد اکسایش

مطالب گفته شده در این نکته درسی: محاسبه­ عدد اکسایش اتم P و Cr در ترکیبات فسفریک اسید و یون دی کرومات؟ محاسبه­ عدد اکسایش اتم C در ترکیب استیک اسید؟ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

تفاوت مولکول با ترکیب

ترکیب، نوعی از مولکول است. همه مولکول ها ترکیب نیستند. مولکول؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از اتم های یک عنصر تشکیل شده که به طور شیمیایی به یکدیگر متصل می‌شوند. مانند: O۲ , O۳ ترکیب؛ از ۲ یا تعداد بیشتری از عناصر مختلف تشکیل شده که به طور شیمیایی …

بیشتر بخوانید

تفاوت های پماد و کرم

♦پمادها دارای فقط یک فاز (از نوع چربی) و فاقد آب می باشند. در صورتی که کرم ها دارای ۲ یا چند فاز (از نوع چربی، آبی و …) و دارای آب و مواد محلول در آب می باشند. ♦پمادها به دلیل استفاده روش مخلوط در ساخت، تمام خواص اولیه …

بیشتر بخوانید