یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

جدیدترین مطالب

ترکیبات موجود در نفت خام

در نفت خام، مخلوطی از ترکیبات آلی (به طور عمده هیدروکربن ها) همراه با مشتقات گوگرد S و اکسیژن O ونیز نیتروژن N وجود دارد. در نفت خام : ۱آلکان های زنجیری سبک و سنگین – ۲آلکان های حلقوی یا سیکلو آلکان ها وجود دارد. مخلوط نفت خام از طریق …

بیشتر بخوانید

طیف مادون قرمز یا فروسرخ یا IR

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف تابش الکترومغناطیس شرایط جذب فرکانس هایی از ناحیه مادون قرمز یا فروسرخ مقایسه طول موج ناحیه مادون قرمز با ناحیه مرئی و ریز موج تعریف پیوند کووالانسی یا پیوند جفت الکترون مقدار طول موج ناحیه مرئی یا Vis تبدیل واحد نانومتر …

بیشتر بخوانید

رزونانس مغناطیسی هسته یا NMR

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف رزونانس مغناطیسی هسته یا NMR نتیجه تفسیر صحیح از طیف NMR ماهیت هسته ها نوع هسته های جذب شده در NMR نام طیف های حاصل از هسته های جذب شده در NMR نوع هسته های جذب نشده در NMR تعریف عدد …

بیشتر بخوانید

روش استوکیومتری

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: مکان انجام بسیاری از واکنش های شیمیایی راه های محاسبات لازم برای ساخت محلول تعریف روش استوکیومتری نوع غلظت مورد استفاده در روش استوکیومتری تعریف غلظت مولی یا مولاریته مفهوم غلظت توضیح استفاده از روش استوکیومتری در تهیه محلول از جامدات توضیح …

بیشتر بخوانید

تجزیه مولکول های پیچیده بدن انسان در خاک

بدن انسان شامل مواد آلی و معدنی است. مهم ترین ترکیبات آلی؛ لیپید، پروتئین، کربوهیدرات، اسیدهای نوکلئیک مهم ترین ترکیبات معدنی؛ آب، کربن دی اکسید، اکسیژن بدن انسان دارای ۶۰ عنصر شیمیایی است که مهم ترین آنها؛ اکسیژن (O)، کربن (C)، هیدروژن (H) و نیتروژن (N) می باشد. کلسیم (Ca)، …

بیشتر بخوانید