آلوتروپ های رایج فسفر

سؤالات کلیدی…….؟! انواع ترکیبات نیتروژن دار انواع هیدروکربن های اشباع ایزوتوپ پایدارترِ کربن ایزومرهای بوتان ایزومرهای یک مولکول با فرمول C4H8O4 آب خالصِ فاقد یون آلوتروپ های رایج فسفر آنالوگ گوگردی از الکل ها با فرمول R-SH بررسی پایداری رادیکال هیدروژن پیوند تشکیل شده از همپوشانیِ اوربیتال ­های هیبریدی به …

Read More »

انواع پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش

سؤالات کلیدی…….؟! از اجزای تشکیل دهنده تانن ها با نام شیمیایی 3و4و5-تری هیدروکسی بنزوئیک اسید اسید چرب با زنجیره بلند اشباع شده اسید چرب های اشباع نشده ضروری بدن اسید معدنی در نقش کاتالیزور انواع پلیمرها بر اساس مکانیسم واکنش انواع کراکینگ انواع نانولوله کربنی بررسی پایداری رادیکال متیل پیوند …

Read More »

نوع اسید چرب اصلی در روغن زیتون

سؤالات کلیدی…….؟! اُکسید کننده قوی با فرمول R2O2 انواع آمین ها جنس ظرف نگهدارنده ی هیدروفلوئوریک اسید Hydrofluoric acid راه پیدا کردن نوع اتم های موجود در مولکول ساده ترین ترپن ‌ها Terpenes فرمول تجربی هیدروژن پِراُکسید فرمول تیول ها فرمولی با استفاده از ساده ترین نسبت عدد صحیح الگوی …

Read More »

بیشترین گاز تولید شده در اثر رعد و برق

سؤالات کلیدی…….؟! اکسید کننده قوی با فرمول NO3– انواع ایزومرهای هندسی بررسی خورندگی هیدروفلوئوریک اسید Hydrofluoric acid بیشترین گاز تولید شده در اثر رعد و برق تعداد اتم کربن در تتراترپن ها Tetraterpene رابطه ی بین انرژی و طول موج رابطه ی محاسبه تعداد اوربیتال ها در لایه های فرعی …

Read More »

نوعی پلاستیک کاملاً شفاف و مقاوم در برابر خوردگی

سؤالات کلیدی…….؟! اصولی برای بررسی شرایط بهینه برای انجام واکنش اکسید کننده قوی با فرمول MnO4– انواع ایزومرهای نوری تعداد اتم کربن در دیترپن ها Diterpene تنها ماده ای با چگالی کم در حالت جامد تنها ماده ای به صورت رسانا، نیمه رسانا و عایق جنس اکثر مواد خورنده جنس …

Read More »