کاربرد گلیسرین در صنایع غذایی

سؤالات کلیدی…….؟! ترکیب اسید چربِ امگا 6 تعداد ثابت پنج ضلعی در فولرن برای ایجاد شکل کروی آن دلیل نم گیری گلیسرول در طبیعت دمای تقطیر لیگروئین کاربرد گلیسرین در صنایع غذایی مفهوم E216 مفهوم EMFs مقدار آرسنیک توزیع شده در پوسته زمین مولکولِ مربوط به فرمول ساختاری C6H3(CH3)(OH)C3H7 نام …

Read More »

متقارن ترین و گردترین مولکول

سؤالات کلیدی…….؟! اسیدیته ی روغن زیتون پُر بو بررسی حلالیت گلیسرین Glycerin در آب بزرگترین فولرن Fullerene پلیمرهایی با قابلیت ذوب شدنِ بدون تغییر شیمیایی در اثر افزایش دما دوز کشنده آرسنیک در مسمومیت حاد فرمول آمید درجه 3 فعال ترین شکلِ ویتامین E کاربرد پارابن ها در صنعت متقارن …

Read More »

پرمصرف ترین پلیمر در دنیا از دسته ترموپلاستیک ها

سؤالات کلیدی…….؟! انواع واکنش حذفی پرمصرف ترین پلیمر در دنیا از دسته ترموپلاستیک ها پلیمرهایی با قابلیت چندین بار ذوب و جامد شدن مجدد ترکیبات آلیِ دارای قسمت قطبی (سر) و غیرقطبی (دُم) ترکیبات آلی نیتروژن دار حاوی گروه عاملی -C(=O)-N- دمای تقطیر گازوئیل فرمول آمید درجه 2 گروهی از …

Read More »

اسیدیته ی روغن زیتون کم بو

سؤالات کلیدی…….؟! اسیدیته ی روغن زیتون کم بو ایزوتوپ های پایدار کربن ترکیبات آلی نیتروژن دار حاوی گروه عاملی -C ºN دمای تقطیر اترنفت رایج ترین پلاستیک مورد استفاده روش های تولید آب دیونیزه فرمول آمید درجه 1 فرمول مرگ موش ماده سرطان زای تولید شده در اثر درجه حرارت …

Read More »

یکی از سمّی ترین فلزات با عدد اتمی 33

سؤالات کلیدی…….؟! انواع سوخت فسیلی انواع سورفکتانت انواع هیدروکربن های غیراشباع ایزوتوپ سبک ترِ کربن ایزومر تیمول Thymol ایزومرهای یک مولکول با فرمول C6H12O6 آبِ غیرآشامیدنی با حذف مواد معدنی و حاوی مواد آلی بررسی پایداری هِمی استال دمای تقطیر گاز طبیعی دومین عنصر سبک جهان فرمول زرنیخ فرمولی نشان …

Read More »