شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

جدیدترین مطالب

نظریه جان دالتون

مطالب گفته شده در این نکته درسی: هدف نظریه جان دالتون = ………….. اصول نظریه جان دالتون = ………….. اصول رد شده ی نظریه دالتون و دلیل آن = ………….. اعتقاد دالتون = ………….. تعریف جرم اتمی = ………….. مقدار جرم واحد کربنی = ………….. مقایسه اتم های یک عنصر با عناصر …

بیشتر بخوانید

اتم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف عنصر از نظر رابرت بویل = ………….. تعریف ذرات سازنده عناصر از نظر جان دالتون = ………….. تعریف اتم = ………….. منشاء خواص فیزیکی و شیمیایی هر عنصر = ………….. مفهوم کلمه اتم = ………….. ذرات تشکیل دهنده اتم ها = ………….. …

بیشتر بخوانید

خواص فلزی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: خواص فلزی گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. مفهوم خاصیت فلزی = ………….. تعریف لایه­ ظرفیت = ………….. رابطه خاصیت فلزی با  لایه های اصلی = ………….. بیشترین خصلت فلزی در میان فلزات گروه اول و دلیل آن = ………….. تعریف قاعده اوکتِت …

بیشتر بخوانید

ذخیره­ سوختی جهان

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: میزان هیدروژن ۱H موجود در جهان هستی = ………….. میزان هلیم ۲He موجود در جهان هستی = ………….. مقایسه میزان اتم ­های سازنده­ کره­ زمین با اتم ­های موجود در جهان هستی = ………….. مقدار اتم ­های دیگر عناصر موجود در جهان هستی …

بیشتر بخوانید

عدد اتمی و جرم اتمی و شعاع اتمی در عناصر گروه اول

مطالب گفته شده در این نکته درسی: نام گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. الکترون ­های ظرفیتی عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = …………..  عناصر گروه اولِ جدول تناوبی =  ………….. ویژگی عدد اتمی (Atomic number) عناصر گروه اولِ جدول تناوبی = ………….. مفهوم عدد اتمی = ………….. ویژگی جرم …

بیشتر بخوانید