روش خالص سازی گلیسرین خام

سؤالات کلیدی…….؟! روش خالص سازی گلیسرین خام سیستمی پراکنده با دو فاز شامل محلول آبی و مایع امتزاج ناپذیر با آب عنصری با قابلیت ایجاد دسته بزرگی از مشتق های آلی دارای پیوندهای C-Si قسمت آبگریزی hydro-phobic صابون گازی بی رنگ با بوی ضعیف اتری یافت شده در گاز طبیعی، …

Read More »

عامل تعیین کننده نوع صابون

سؤالات کلیدی…….؟! استرهای طبیعی موجود در چربی های حیوانی و نباتی و در روغن ها بررسی خطرات گاز اتیلن توانایی یک ترکیب شیمیایی برای حل شدن در چربی ها، روغن ها، لیپیدها و حلال های غیرقطبی عامل تعیین کننده نوع صابون قسمت آب دوستی hydro-philic صابون گروه وینیل Vinyl لایه …

Read More »

مقدار درصد گوگرد در نفت ترش

سؤالات کلیدی…….؟! از اجزای تشکیل دهنده تانن ها با نام شیمیایی 3و4و5-تری هیدروکسی بنزوئیک اسید عنصری به عنوان مؤلفه اصلی در میکروخازن های تلفن همراه عنصری دارای پایین ترین دمای ذوب و جوش در بین دیگر عناصر فرمول آمین درجه 3 کاربرد گلیسرین در فرمولاسیون دارویی گروه اَسِتو الگوی ساختار …

Read More »

کاربرد گلیسرین در صنایع غذایی

سؤالات کلیدی…….؟! اسید چرب omega-6 اسید چرب های اشباع نشده ضروری بدن ترکیب اصلی داروهای ضد سرطان رنگ کاغذ تورنسل در محلول قلیایی عناصر تشکیل دهنده ی میکرو الکتریکی و سیم کشی در تلفن عنصری با کمترین حلالیت در آب نسبت به بقیه عناصر فراوان ترین عنصر در سیاره زمین …

Read More »

فراوان ترین عنصر در جهان

سؤالات کلیدی…….؟! اصولی برای بررسی چگونگی تبدیل واکنش دهنده و فرآورده به یکدیگر بررسی پایداری فرم های رزونانسی در بار قراردادیِ کمتر دلیل مهار شدن Cl– در حلال قطبی نسبت به I– دو صورتبندی ممکنِ بدون فشار برای سیکلوهگزان رنگ کاغذ تورنسل در محلول اسیدی ساده ترین اسید آلی عناصر …

Read More »