شنبه , آبان ۲۶ ۱۳۹۷

نکته های درسی

اتم

فهرست مطالب گفته شده در این فایل صوتی: تعریف عنصر طبق گفته رابرت بویل تعریف ذرات سازنده عناصر طبق گفته جان دالتون تعریف اتم مهم ترین ذرات بنیادی یا زیراتمی نظریه اتمی لوسیپوس و دموکریتوس نظر ارسطو درباره ماده نظریه جان دالتون اصول رد شده در نظریه جان دالتون با …

بیشتر بخوانید