دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

نکته های اُکسیم

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. نوع ترکیب سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. علامت اختصاری سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. نام تجاری سدیم لوریل اتر سولفات = ………….. فرمول شیمیایی سدیم لوریل اتر سولفات …

بیشتر بخوانید

فوق مزدوج شدن

مطالب گفته شده در این نکته : تعریف فوق مزدوج شدن (Hyperconjugation) = ………….. دلیل ایجاد مزدوج شدن یا رزونانس = ………….. توجیه اثر القایی گروه آلکیل مانند کاتیون اتیل = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

مقایسه پایداری چند نمونه کاتیون آلی

مطالب گفته شده در این نکته : مقایسه پایداری کاتیون اتیل با کاتیون اتیل فلوئورید و دلیل آن = ………….. مقایسه پایداری کاتیون ۱-آدامانتیل با کاتیون ۳-سیانو آدامانتیل = ………….. مقایسه پایداری کاتیون بنزیلی با کاتیون متیل = ………….. مقایسه پایداری کاتیون متوکسی متیل با کاتیون متیل = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ …

بیشتر بخوانید

عوامل پایدارکننده کربوکاتیون

مطالب گفته شده در این نکته : عوامل پایدارکننده ی کربوکاتیون = ………….. انواع اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = ………….. نقش اثر حلال بر روی پایداری کربوکاتیون ها در محلول و دلیل آن = ………….. نقش اثر الکترونی در پایداری کربوکاتیون = ………….. نقش اثر فضایی در پایداری کربوکاتیون = …

بیشتر بخوانید

ساختمان های پیشنهادی برای کربانیون های آلکیل

مطالب گفته شده در این نکته : ساختمان های پیشنهادی برای کربانیون های آلکیل = ………….. دلیل برتری یکی از دو ساختمان پیشنهادی برای کربانیون = ………….. دلیل پایداری زوج الکترون های تنها در اوربیتال sp۲ کربانیون نسبت به اوربیتال sp۳ = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

سورفکتانت

مطالب گفته شده در این نکته : مهم ترین بخش از فرمولاسیون یا مواد اولیه صنایع آرایشی و بهداشتی = ………….. نقش سورفکتانت ها = ………….. تعریف سورفکتانت (surfactant) یا ماده فعال کننده سطح = ………….. انواع سورفکتانت ها = ………….. تعریف سورفکتانتِ آنیونی = ………….. تعریف سورفکتانتِ کاتیونی = …

بیشتر بخوانید

ساختمان های پیشنهادی برای کربوکاتیون ۳ ظرفیتی

مطالب گفته شده در این نکته : ساختمان های پیشنهادی برای کربوکاتیون ۳ ظرفیتی = ………….. دلیل برتری یکی از دو ساختمان پیشنهادی برای کربوکاتیون = ………….. دلیل پایداری الکترون ها در اوربیتال های sp۲ کربوکاتیون نسبت به اوربیتال های sp۳ = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

توجیه پایداری و ناپایداری کربوکاتیون و کربانیون

مطالب گفته شده در این نکته : شرایط پایداری کربوکاتیون (Carbocation) = ………….. شرایط ناپایداری کربوکاتیون (Carbocation) = ………….. نقش گروه دهنده الکترون در پایداری کربوکاتیون = ………….. شرایط پایداری کربانیون (Carbanion) = ………….. شرایط ناپایداری کربانیون (Carbanion) = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید

پایداری کربوکاتیون

مطالب گفته شده در این نکته : مقایسه پایداری کربوکاتیون درجه ۱ ، ۲ و ۳ با یکدیگر = ………….. دلیل پایداری کربوکاتیون درجه ۳ نسبت به درجه ۲ = ………….. ساختار کربوکاتیون های درجه ۳ ، ۲ و ۱ = ………….. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

بیشتر بخوانید