Home / سؤال و جواب های شیمی (page 4)

سؤال و جواب های شیمی

رقیب گرافن در کاربردهای صنعتی

سؤالات کلیدی…….؟! اکسید کننده قوی با فرمول ClO4– اوربیتال های اتمی مناسب تر برای تشکیل اوربیتال های هیبریدی اولین کار انجام شده در سنتز ترکیب آروماتیک ترکیبات دو قندی ترکیبی شامل آلکان های زنجیری + آلکان های حلقوی تنها ماده ای به صورت رسانا، نیمه رسانا و عایق جنس وسیله …

Read More »

اسید موجود در سبوس خام

سؤالات کلیدی…….؟! اسید موجود در سبوس خام اکسید کننده قوی با فرمول ClO3– ترکیبات یک قندی تعداد الکترون های اتم با آخرین لایه ظرفیتِ 6s2 تعداد چند ضلعی محاسبه شده در فولرن با اختلاف تعداد اتم های کربن و عدد 20 تقسیم بر 2 دومین عنصر فراوان در پوسته زمین …

Read More »

انواع هیدروکربن های آلیفاتیک

سؤالات کلیدی…….؟! انواع هیدروکربن های آلیفاتیک پلی ساکارید حلقوی بکار رفته در داروسازی به عنوان امولسیون کننده ترکیبات آلی دارای گروه عاملی هیدروکسیل -OH ناسازگار با کرومیک اسید ترکیباتی پلی اُل با فرمول عمومی Cn(H2O)n تعداد اِکی­ والان گرم ­های موجود در واحد حجمِ محلول تعداد الکترون های اتم با …

Read More »

خاصیتی از فولرن مربوط به الکترون ها

سؤالات کلیدی…….؟! اُکسید کننده قوی با فرمول R2O2 ترکیباتی متشکل از کربن C و هیدروژن H ترکیبی شامل آلکان های زنجیری + آروماتیک ها تعداد فاز در کرم ها خاصیتی از فولرن مربوط به الکترون ها فرآیند تغییر ماده ای از فاز جامد به مایع فرمول تجربی هیدروژن پِراُکسید فرمول …

Read More »

مواد اصلی بکار رفته در عطرسازی

سؤالات کلیدی…….؟! اصلِ مربوط به احتمال زیادِ حضور الکترون هایی با اسپین یکسان در فاصله دور از یکدیگر در مدل VSEPR ترکیباتی اغلب فرار و معطر فرمول عمومی آلکان ها فرمولی نشان دهنده نوع و تعداد عنصرهای سازنده مولکول مفهوم  i در تقارن مولکول ها مفهوم IP6 مقایسه قدرت نوکلئوفیلی …

Read More »