Home / سنجش توانایی های شیمی / ذرات پدید آمده در مهبانگ

ذرات پدید آمده در مهبانگ

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی

 1. ارائه دهنده واژه کلوئید در برخی مواد
 2. اندازه ذرات موجود در محلول
 3. بخش آب گریزِ صابون
 4. بخش بزرگی از مولكول چربی
 5. ترکیب Cl3CCH(OH)2
 6. ترکیبی با فرمول C8H18
 7. حلالِ مواد ناقطبی
 8. خواص پیوند پای آلکِن ها
 9. ذرات پدید آمده در مهبانگ
 10. راه پایدار کردنِ مخلوط آب و روغن
 11. علامت انرژی آزاد شده
 12. فراوان ترین بیوپلیمر موجود در طبیعت
 13. فلزی بسیار رسانا با نماد Cu
 14. کربوکسیلیک اسیدِ زنجیر بلند
 15. گروه عاملیِ اِستر
 16. مفهوم E در رابطه E=mc2
 17. مفهوم والانس
 18. مکان قرار گرفتن الکترون ها در مولکول
 19. نتیجه اتصال -NH-COR به حلقه
 20. واکنش های ستاره ها همانند خورشید

جــــــــــوابــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

رفتار بین سوسپانسیون و محلول

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی امواجی با طول موج هایی بسیار بلند ایزوتوپی از کربن با خاصیت پرتوزایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *