Home / یادگیری و تثبیت / کاربرد داده های حاصل از سوختن مواد مرکب در اکسیژن

کاربرد داده های حاصل از سوختن مواد مرکب در اکسیژن

ســــــــــؤإلــــــــــ

 1. اتفاقات انرژی در جریان یک واکنش شیمیایی
 2. حجمی از گازِ حل شده در دمای 0°C و فشار 760mmHg در 1ml
 3. ذرات باردار شامل یک اتمِ تنها
 4. سمت چپِ یک معادله شیمیایی
 5. شرایط در حال حرکت ماندن با سرعت ثابت یک جسمِ در حال حرکت
 6. صورتی از کاربرد قدرت فیزیکی به صورت هُل دادن
 7. عناصری با ساختاری از تعداد زیادی اتمِ متصل به هم از طریق پیوند فلزی
 8. فرمول ماده مرکبی شامل یون O2- با Fe3+
 9. فرمولی بیانگر چگونگی اتصال اتم ها به یکدیگر
 10. کاربرد داده های حاصل از سوختن مواد مرکب در اکسیژن
 11. ماده مرکبی شبیه الماس
 12. مفهوم حالت فیزیکی مواد موجود در واکنش با نماد (l)
 13. مفهوم معادلات شیمیایی با نمادها و فرمول های عناصر و مواد مرکبِ درگیر در واکنش
 14. نام افزایش سرعت در واحد زمان
 15. نام مطالعه گرمای آزادشده یا جذب شده توسط فرایندهای شیمیایی و فیزیکی
 16. نتیجه عبور بخار آب H2O از روی آهن داغ Fe
 17. نظریه ای مبتنی بر از دست دادنِ فلوژیستون یک جسم بر اثر سوختن و به صورت ساده تر کاهیده شدن
 18. نظریه فلوژیستون درباره جنس مواد
 19. نوع محصول سوختن کامل یک ماده مرکب در اکسیژن O2 بر اساس عنصر کربنِ سازنده آن
 20. واکنش تهیه فلزات

جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

بیشترین گاز تولید شده در اثر رعد و برق

ســــــــــؤإلــــــــــ ارائه دهنده اصل عدم قطعیت آلکالوئیدی تلخ با فرمول  C7H8N4O2 بخشی از سختی آب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *