اوربیتال

ســــــــــؤإلــــــــــ

 1. توصیف کننده اوربیتال
 2. رابطه ی بین شدّت هر موج با مجذور دامنه آن موج
 3. مفهوم دامنه موج
 4. تعریف اوربیتال
 5. میزان احتمال حضور الکترون در فضای اطراف هسته
 6. قسمت کوچکی از فضای اطراف هسته متناسب با دانسیته بار الکترون
 7. نقش مجذور تابع موجی الکترون با توجه به اصل عدم قطعیت
 8. رابطه ی بین {دانسیته} ابر الکترونی با احتمال حضور الکترون
 9. نام مَدارهای اطراف هسته طبق مدل اتمی بوهر (بور)
 10. نام دیگر اوربیت
 11. مشخص کننده {مکان و مسیر} الکترون در اطراف هسته یک اتم
 12. حداکثر الکترون های موجود در یک اوربیتال
 13. اِسپین الکترون های یک اوربیتال
 14. نیروی بین الکترون ها در یک اوربیتال

جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

فلزی ایده آل در سیم های برق

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی اساس مکانیک کوانتومی اغلب مواد موجود در زندگی تعداد ستون جدول تناوبی عناصر …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *