نافلزات

ســــــــــؤإلــــــــــ

  1. تعریف نافلز
  2. مکان قرار گرفتن نافلزات در خط مورّب پلّه دار جدول تناوبی
  3. تعریف نافلز از نظر لاووازیه
  4. تعریف نافلز از نظر برِزلیوس
  5. مکان بار بدست آورده نافلز در نماد شیمیایی اتم یک عنصر
  6. بررسی میزان هدایت گرما و الکتریسیته توسط نافلزات
  7. بررسی شکنندگی نافلزات در اثر کوبش
  8. انواع نافلزات
  9. خواص معمولِ نافلزات
  10. مقدار شعاع اتمی نافلزات

جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

رفتار بین سوسپانسیون و محلول

ســــــــــؤالــــــــــات کلیـــــدی امواجی با طول موج هایی بسیار بلند ایزوتوپی از کربن با خاصیت پرتوزایی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *