ایزوتوپ

ســــــــــؤإلــــــــــ

  1. حالت عناصر موجود در طبیعت
  2. شرایط اتم های یک عنصر به عنوان ایزوتوپ
  3. دلیل وجود خواص شیمیاییِ یکسان بین اتم های یک عنصر
  4. دلیل وجود خواص فیزیکیِ متفاوت بین اتم های یک عنصر
  5. دلیل تفاوت ایزوتوپ ها
  6. کاربرد دستگاه {طیف سنج جرمی} برای ایزوتوپ ها
  7. راه تبدیل ماده تبخیر شده به یون های مثبت در دستگاه طیف سنج جرمی
  8. وابستگی انحراف {هر ذره معین} در دستگاه طیف سنج جرمی
  9. مقایسه مقدار q/m تمام یون های عبور داده شده از شکاف دستگاه طیف سنج جرمی
  10. راه عبور دادن یون هایی با مقادیر q/m دیگر (عدم یکسان) از شکاف دستگاه طیف سنج جرمی

جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

بیشترین گاز تولید شده در اثر رعد و برق

ســــــــــؤإلــــــــــ ارائه دهنده اصل عدم قطعیت آلکالوئیدی تلخ با فرمول  C7H8N4O2 بخشی از سختی آب …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *