Home / سنجس دانسته ها / ایزوتوپ

ایزوتوپ

ســــــــــؤإلــــــــــ

  1. حالت عناصر موجود در طبیعت
  2. شرایط اتم های یک عنصر به عنوان ایزوتوپ
  3. دلیل وجود خواص شیمیاییِ یکسان بین اتم های یک عنصر
  4. دلیل وجود خواص فیزیکیِ متفاوت بین اتم های یک عنصر
  5. دلیل تفاوت ایزوتوپ ها
  6. کاربرد دستگاه {طیف سنج جرمی} برای ایزوتوپ ها
  7. راه تبدیل ماده تبخیر شده به یون های مثبت در دستگاه طیف سنج جرمی
  8. وابستگی انحراف {هر ذره معین} در دستگاه طیف سنج جرمی
  9. مقایسه مقدار q/m تمام یون های عبور داده شده از شکاف دستگاه طیف سنج جرمی
  10. راه عبور دادن یون هایی با مقادیر q/m دیگر (عدم یکسان) از شکاف دستگاه طیف سنج جرمی

جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

اساس ماهیت دوگانه الکترون

نکات کلیـــــدی شیمی/سؤال اساس ماهیت دوگانه ­الکترون موادی سختی برای سایش مواد مقدار بار منفی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *