پیدایش شیمی جدید

ســــــــــؤإلــــــــــ

 1. پیشنهاد دهنده نظریه ای مربوط به ترکیب یافتنِ ماده از آحاد مجزا و جدا از هم
 2. تأکید کننده نظریه شیمیایی حاصلِ شواهد تجربی
 3. تکیه گاه فنون عملی در شیمی
 4. توسعه دهنده نظریه لوسیپوس
 5. دست اندرکار براندازی نظریه فلوژیستون
 6. دلیل ناممکن بودن نظریه فلوژیستون توسط آنتوان لاووازیه
 7. دلیل واژه آلی در شیمی آلی
 8. دوره تولید فلز از کانه ها، تخمیر، تهیه رنگ و دارو
 9. زمان آغاز جنبه فلسفی (نظری) شیمی در یونان باستان
 10. زمان پیدایش شیمی جدید
 11. سده مربوط به شکوفایی شیمی پزشکی
 12. شاخه های اصلی علم شیمی
 13. شیمیِ ترکیبات کربن
 14. شیمیِ تمام عناصر به جز کربن
 15. شیمیِ سیستم های زنده اعم از گیاهی و حیوانی
 16. صاحب اثر معروفِ شیمیدان شکاک در 1661
 17. صاحب باورِ قابلیت تغییر اتم های یک عنصر {با تغییر شکل} به اتم هایی از نوع دیگر
 18. صاحب نظریه ترکیب یافتن عناصر و تمام مواد از ماده اولیه یکسان
 19. صاحب نظریه متفاوت بودنِ اتم های یک عنصر از لحاظ شکل با اتم های عنصر دیگر
 20. علم تشخیص اجزای تشکیل دهنده مواد از لحاظ کیفی و کمّی
 21. علم مطالعه اصول فیزیکی با زمینه درک ساختار ماده و تبدیلات شیمیایی
 22. علمی با توصیف ویژگی ها، ترکیب و تبدیلات ماده
 23. قانون مربوط به برابریِ جرم کل تمام مواد وارد شده در واکنش شیمیایی با جرم تمام محصولات
 24. قانون مربوط به عدم ایجاد تغییر محسوس در جرمِ حاصل از یک واکنش شیمیایی
 25. کانونِ علم شیمی
 26. مبنای سیستم نامگذاری زبان شیمی امروزی
 27. مبنای کار عملیِ آنتوان لاووازیه
 28. مفهوم فلز از نظر لاووازیه
 29. مفهوم فلز در نظریه فلوژیستون
 30. مفهوم کالکس از نظر لاووازیه
 31. نام تشکیل یک اکسید فلزی با حرارت دادن فلز در هوا
 32. نام سنگ فیلسوفان
 33. نتیجه گرم کردنِ اکسید فلز با کربن
 34. نظریه ای مسلط در شیمی در سراسر سده 18
 35. نظریه رد شده با بیان از دست دادنِ فلوژیستون یک جسم و کاهیده شدن آن در اثر سوختن
 36. نقش گازها در واکنش ها برای توسعه نظریه های شیمیایی
 37. نوع اعمال آزمایشگاهی توصیف شده در کتاب های اسکندریه
 38. هدف اصلی کیمیاگری در 300 ق.م.

جــــــــــۅإبــــــــــ (با خرید اشتراک برس به جواب سؤالات!)

این محتوا برای مشترکان محدود

Check Also

اولین گام مهم در انتخاب مکانیسم واکنش های آلی

سؤالات کلیدی…….؟! اولین ترکیبِ سری آروماتیک ها اولین گام مهم در انتخاب مکانیسم واکنش های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *