شنبه , آبان ۲۶ ۱۳۹۷

ماده اصلی و عامل رنگ زرد در زردچوبه

کورکومین (Curcumin) با فرمول شیمیایی C۲۱H۲۰O۶ و ساختار زیر:

کورکومین، ماده اصلی زردچوبه است که عامل رنگ زرد آن نیز می باشد. لذا از این ترکیب می توان به عنوان یک افزودنی غذایی (رنگ غذا) استفاده کرد.

دارای فرم ١و٣-دی کتو (keto) و انول (enol) می باشد که در زردچوبه، فرم کتو موجود است. فرم دی کتون ها پایدارتر از فرم انول ها می باشند.

این ترکیب، اثرات ضد التهاب و ضد درد دارد.

نکته درسی بعدی

کربن فعال یا زغال اکتیو

کربن فعال یا زغال اکتیو (Active carbon) ؛ گروهی از مواد کربنی (C) ، دارای …