شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

ماده اصلی و عامل رنگ زرد در زردچوبه

کورکومین (Curcumin) با فرمول شیمیایی C۲۱H۲۰O۶ و ساختار زیر:

کورکومین، ماده اصلی زردچوبه است که عامل رنگ زرد آن نیز می باشد. لذا از این ترکیب می توان به عنوان یک افزودنی غذایی (رنگ غذا) استفاده کرد.

دارای فرم ١و٣-دی کتو (keto) و انول (enol) می باشد که در زردچوبه، فرم کتو موجود است. فرم دی کتون ها پایدارتر از فرم انول ها می باشند.

این ترکیب، اثرات ضد التهاب و ضد درد دارد.

نکته درسی بعدی

نوع آهن موجود در فرآورده های دارویی

در بدن، آهن به صورت یون و در ترکیب با پروتئین ‌ها است. بنابراین کم …