شنبه , تیر ۲۹ ۱۳۹۸

کاهندگی فلزات قلیایی

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

عامل کاهنده­ بسیار قوی = …………..

کاهندگی فلزات قلیایی = …………..

دلیل کاهندگی زیاد فلزات قلیایی = …………..

تعریف ماده­ کاهنده (Reductant) = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته درسی: تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = ………….. چگونگی …