دوشنبه , فروردین ۵ ۱۳۹۸

کافئین موجود در قهوه و چای

کافئین (Caffeine) با فرمول شیمیایی C۸H۱۰N۴O۲ یک ترکیب آلی هتروسیکلی است.

ترکیبات هتروسیکلی؛ به ترکیبات حلقوی گفته می شود که در آنها یک یا بیش از یک هترواتم (اتم هایی مانند: S ، N ، O و …..) در ساختار حلقوی آنها وجود دارد. این دسته از ترکیبات، به صورت ۱سیرشده، ۲سیرنشده و یا ۳آروماتیک هستند.

در این ترکیب، یک حلقه ۵ و ۶ ضلعی هتروسیکلی سیرنشده با دو اتم N است. لذا کافئین یک ترکیب هتروسیکلی می باشد.

کافئین ؛

  1. پودر سفید رنگ، بسیار تلخ، بی بو
  2. یک آلکالوئید موجود در قهوه و چای (ونیز کاکائو)
  3. نوعی داروی محرک است که می‌تواند از خوابیدن جلوگیری کند.
  4. از جذب مواد معدنی مخصوصاً آهن (Fe) جلوگیری می‌کند.

آلکالوئید، به ترکیبات آلی گفته می شود که در حلقه ساختاری خود حداقل یک اتم نیتروژن (N) دارند.

چای سیاه نسبت به قهوه دارای کافئین کمتری است و چای سبز نیز خیلی کم کافئین دارد.

نکته درسی بعدی

ذخیره­ سوختی جهان

مطالب گفته شده در این نکته درسی: میزان هیدروژن ۱H موجود در جهان هستی = …