شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

یکی از عوامل بدبویی بدن انسان مرده

کاداورین (Cadaverine) با فرمول شیمیایی C۵H۱۴N۲ یک ترکیب آلی است که در ساختار خود، دو گروه آمین (NH۲-) و ۵ گروه متیلن (CH۲-) دارد.

کاداورین یا دی آمینو پنتان با فرمول مولکولی H۲N(CH۲)۵NH۲ ؛

مایع شربتی دود کننده، یک باز آلی با وزن مولکولی کم ونیز یک ترکیب ضروری در سلول زنده می باشد.

یکی از عوامل بد بویی بدن انسان مرده، وجود این ترکیب آلی است.

کاداورین، از اثر باکتری بر آمینو اسید لیسین یا لیزین (Lysine) تولید می شود.

آمینو اسید؛ دسته بزرگی از ترکیبات آلی دارای گروه کربوکسیل (COOH-) و آمینو (NH۲-) هستند که واحد تشکیل دهنده پروتئین می باشند.

نکته درسی بعدی

نوع آهن موجود در فرآورده های دارویی

در بدن، آهن به صورت یون و در ترکیب با پروتئین ‌ها است. بنابراین کم …