دوشنبه , مرداد ۲۸ ۱۳۹۸

پایداری کربوکاتیون

مطالب گفته شده در این نکته :

مقایسه پایداری کربوکاتیون درجه ۱ ، ۲ و ۳ با یکدیگر = …………..

دلیل پایداری کربوکاتیون درجه ۳ نسبت به درجه ۲ = …………..

ساختار کربوکاتیون های درجه ۳ ، ۲ و ۱ = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

سورفکتانت اصلی شامپوها

مطالب گفته شده در این نکته : سورفکتانت اصلی شامپوها = ………….. حالت فیزیکی سدیم …

دیدگاهتان را بنویسید