چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

ویتامین های B

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

نقش تمام ویتامین های B (۸ ویتامین) در بدن = …………..

انواع ویتامین های B و ساختار آنها = …………..

اهمیت ویتامین های B برای بدن = …………..

نوع ویتامین های B = …………..

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …