چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

وسیله آزمایشگاهی بالن حجمی یا بالن ژوژه

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

بالن حجمی یا بالن ژوژه چه کاربردهایی در آزمایشگاه شیمی دارد؟

شرایط ظاهری بالن ژوژه چیست؟

بالن ژوژه دارای چه حجم هایی است و پرکاربردترین آنها چه حجمی دارد؟

انواع کلاس های بالن‌ های حجمی دارای حداکثر چه مقدار خطایی است؟

بالن های حجمی از چه جنسی هستند و هر یک از آنها چه نوع ترکیباتی دارند؟

نکته ی مهم در  کاربرد بالن حجمی یا بالن ژوژه چیست؟

حرارت بالن ژوژه باعث چه می شود؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …