چهارشنبه , تیر ۵ ۱۳۹۸

وازلین

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی:

وازلین یا پترولئین چیست؟

وازلین چگونه بدست می‌ آید؟

برای غلیظ کردن وازلین چه کاری انجام می دهند؟

در بازار، وازلین براساس آخرین استانداردهای BP/USP در چند گروه تولید می شود؟

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ پاسخ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

دانستنی های ۶

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: انتقال d-d = ………….. ناحیه رخ دادن انتقال …