یکشنبه , شهریور ۲۴ ۱۳۹۸

نیروی کیسوم

مطالب گفته شده در این نکته :

تعریف نیروی کیسوم (Keesom force) = …………..

چگونگی تشکیل نیروی کیسوم = …………..

اساس میزان قدرت برهم کنش های دوقطبی-دوقطبی = …………..

نتیجه فاصله بین مولکول‌ های قطبی = …………..

نوع پیوند کووالانسی تشکیل شده میان دو عنصر مختلف = …………..

تعریف ممان دوقطبی پیوندی یا گشتاور دو قطبی = …………..

جهت ممان دوقطبی = …………..

تعریف بار جزئی مثبت در پیوند قطبی = …………..

تعریف بار جزئی منفی در پیوند قطبی = …………..

…………………………………… پاسخ …………………………………..

برای دسترسی به پاسخ سؤالات این مبحث، لطفاً اقدام به "خرید اشتراک" نمایید.

نکته درسی بعدی

برهم کنش های قوی بین مولکولی

مطالب گفته شده در این نکته : انواع برهم کنش های قوی بین مولکولی (Intermolecular) …

پاسخی بگذارید