شنبه , دی ۲۹ ۱۳۹۷

نکته مهم درباره مخلوط اسید و آب

برای مخلوط اسید و آب، باید اسید را بر روی آب بریزیم. اگر برعکس آن را انجام دهیم:

تولید حرارت ایجاد حباب های هوا پخش شدنِ به شدت اسید به اطراف

راه اضافه کردن اسید به آب این است که اسید را با پیپت به جداره داخلی ظرف خالی کنیم.

نکته درسی بعدی

نوع آهن موجود در فرآورده های دارویی

در بدن، آهن به صورت یون و در ترکیب با پروتئین ‌ها است. بنابراین کم …