پنج شنبه , شهریور ۲۹ ۱۳۹۷

نکته مهم درباره مخلوط اسید و آب

برای مخلوط اسید و آب، باید اسید را بر روی آب بریزیم. اگر برعکس آن را انجام دهیم:

تولید حرارت ایجاد حباب های هوا پخش شدنِ به شدت اسید به اطراف

راه اضافه کردن اسید به آب این است که اسید را با پیپت به جداره داخلی ظرف خالی کنیم.

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …