دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

نکته مهم درباره مخلوط اسید و آب

برای مخلوط اسید و آب، باید اسید را بر روی آب بریزیم. اگر برعکس آن را انجام دهیم:

تولید حرارت ایجاد حباب های هوا پخش شدنِ به شدت اسید به اطراف

راه اضافه کردن اسید به آب این است که اسید را با پیپت به جداره داخلی ظرف خالی کنیم.

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …