سه شنبه , آبان ۲۲ ۱۳۹۷

نکته مهم درباره مخلوط اسید و آب

برای مخلوط اسید و آب، باید اسید را بر روی آب بریزیم. اگر برعکس آن را انجام دهیم:

تولید حرارت ایجاد حباب های هوا پخش شدنِ به شدت اسید به اطراف

راه اضافه کردن اسید به آب این است که اسید را با پیپت به جداره داخلی ظرف خالی کنیم.

نکته درسی بعدی

منابع آلودگی هوا

منابع آلودگی هوا به ۲ گروه تقسیم می شود: ۱منابع طبیعی و ۲منابع مصنوعی (یا …