دوشنبه , اردیبهشت ۳۰ ۱۳۹۸

نوع روغن بکار رفته در لاک پاک کن

نوع روغنی که در لاک پاک کن برای جلوگیری از خشکی و شکنندگیِ ناخن در اثر استون بکار می رود؛ روغن کرچک است.

اولین و ساده ترین عضو گروه کتون ها؛ پروپانون یا دی متیل کتون (یا استون) با فرمول مولکولیِ CH۳)۲CO) می باشد.

روغن کرچک؛ نوعی روغن نباتی است که از دانه گیاه کرچک بدست می آید.

ریسینولئین (Ricinolein) با فرمول شیمیاییِ C۵۷H۱۰۴O۹ ، عامل اصلیِ روغن کرچک است و تری گلیسریدِ ریسینولئیک اسید می باشد.

گلیسرول (یک ترکیب پلی اُل) با فرمول شیمیایی C۳H۸O۳ در روغن ها، چربی های حیوانی و نباتی به صورت “گلیسرید” همراه اسیدهای چرب گوناگون وجود دارد.

ریسینولئیک اسید با فرمول شیمیاییِ C۱۸H۳۴O۳ و نام شیمیایی :

۱۲-هیدروکسی-سیس-۹-اُکتادِسِنوئیک اسید

نکته درسی بعدی

عامل ضد قارچ بودن روغن نارگیل

مطالب گفته شده در این نکته غیردرسی: نوع اسید موجود در روغن نارگیل = ………….. …