یکشنبه , مهر ۱ ۱۳۹۷

نوع ترکیب شیمیاییِ موجود در سنگ کوارتز

سنگ  کوارتز ؛ دی اکسید سیلیکون (Silicon dioxide) یا سیلیس است با فرمول شیمیایی SiO۲

این سنگ کوارتز دارای رنگ های مختلفی است که دلیل آن وجود ناخالصی می باشد.

به رنگ های بنفش – صورتی – شیری – دودی ونیز زرد

نکته درسی بعدی

اتیلن گلیکول، عامل صدفی کننده شامپو

اتیلن گلیکول (ethylene glycol) یا ١و٢- دی هیدروکسی اتان با فرمول شیمیایی C۲H۶O۲ به شامپوی …